Chi bộ thôn Can Vũ học tập và làm theo lời Bác

28/11/2022 09:08 Số lượt xem: 105

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Chi bộ thôn Can Vũ, xã Việt Hùng đã phát huy sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ xã Việt Hùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh và phát triển.

Thôn Can Vũ, xã Việt Hùng có 294 hộ với 1.487 nhân khẩu, đa số người dân làm sản xuất nông nghiệp và làm nghề dịch vụ buôn bán bán vừa và nhỏ, một bộ phận người dân đi làm ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Chi bộ thôn có 33 đảng viên, trong đó có 07 đảng viên thuộc diện miễn sinh hoạt và đi làm kinh tế xa nhà, 26 đảng viên tham gia sinh hoạt thường kỳ. Từ khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên, chi bộ đã kịp thời quán triệt cho đảng viên trong chi bộ, xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung lãnh đạo nhân dân trong thôn học tập và làm theo lời Bác, noi gương Bác và hình thành ý thức chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có ý thức vì cộng đồng. Nhờ đó, nhận thức về ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác trong cuộc sống hàng ngày của đảng viên trong chi bộ và nhân dân trong thôn ngày càng được nâng cao.

Thực hiện lời dạy của Bác, đảng viên là người lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của nhân dân, đảng viên trong chi bộ luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào thi đua. Để tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động làm theo có hiệu quả, chi bộ thôn Can Vũ đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng để người dân tin tưởng và ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo theo đúng Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, ngoài việc cung cấp thông tin tình hình thời sự, các chủ trương mới của Đảng, chính sách của Nhà nước đến đảng viên, sau khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, triển khai, bàn bạc nhiệm vụ tháng tới, chi bộ đã kết luận và xây dựng lập thành nghị quyết riêng, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, trong quá trình triển khai thực hiện đều chú trọng việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ; đặc biệt chi bộ thường xuyên đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo Bác của đảng viên, yêu cầu tất cả các đảng viên đều phải đăng ký nội dung làm theo Bác cụ thể gắn với nhiệm vụ của mình, hàng tháng, quý đều nhận xét, đánh giá việc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá, phân loại cuối năm… Trong sinh hoạt thường kỳ, chi bộ đều có chủ trương chỉ đạo chính quyền thôn tăng cường công tác quản lý trận tự đô thị, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trong thôn, các ngõ, xóm và trong từng gia đình sạch sẽ. Thôn đã phối hợp cùng với xã Việt Hùng thường xuyên duy trì vận động các hộ gia đình tự giác không sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, bước đầu góp phần làm cho đường thông, hè thoáng tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, đảm bảo ATGT, phát triển kinh tế trên địa bàn thôn.


Khánh thành và bàn giao công trình Khu vui chơi cho trẻ em tại thôn Can Vũ

Với cách làm đó, chi bộ thôn Can Vũ, xã Việt Hùng đã lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra, nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tạo được nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tăng thu nhập bình quân đầu người cho các hộ dân đạt 66 triệu đồng/người/năm. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, bộ mặt xóm, làng ngày càng đổi mới. Tỷ lệ các gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2022, có 281/294 chiếm tỷ lệ 95,5%. Đồng chí Bí thư chi bộ thôn cho biết, những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ thôn Can Vũ, đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả, có được kết quả đó là do trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đặc biệt lưu ý đến vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên. Từ lời nói, đến việc làm và từng hành động cụ thể những người này đều luôn thực hiện trước nên đã tạo được sự tin tưởng, đồng thuận để nhân dân hưởng ứng làm theo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có nhiều sáng tạo, nhất là trong việc phát huy vai trò người đứng đầu, khơi dậy và tập hợp sức mạnh đoàn kết từ nhân dân. Chi bộ thôn Can Vũ nói và làm theo Nghị quyết phù hợp với nguyện vọng của nhân dân nên nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Đó chính là những nét nổi bật, sự vận dụng linh hoạt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CTTW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Khắc Kiên - Ban Tuyên giáo Huyện ủy