Ban Tuyên giáo Thị ủy giao ban tư tưởng, khoa giáo tháng 9 năm 2023

21/09/2023 15:15 Số lượt xem: 319

Ngày 20/92023, Ban Tuyên giáo Tuyện giáo Thị ủy tổ chức giao ban tư tưởng, dư luận xã hội tháng 9 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Tú, Ủy viên BTV Thị  ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số Ban, ngành của thị xã; các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội; các đồng chí Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, phường.


Quang cảnh Hội nghị

Thời gian qua, nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định, tin tưởng vào Chủ trương, Đường lối, Chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã trong phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm; việc thực hiện kế hoạch xây dựng “ thị xã ATGT” và và công tác PCCC  trên địa bàn. Tuy nhiên,trên địa bàn thị xã Quế Võ còn một số vấn đề dư luận quan tâm như: Tình trạng thiếu việc làm, ít việc làm ngày càng nhiều ảnh hưởng đến đời sống người lao động; tình trạng trộm cắp xe máy, tín dụng đen, tệ nạn xã hội,  mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, còn xảy ra ở một số khu dân cư, khu nhà trọ có công nhân làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân; các công trình xây dựng trên đại bàn thị xã chậm tiến độ thi công, nhất là các tuyến đường giao thông, trường học; đẩy nhanh tiến độ thi công đường điện chiếu sáng, di chuyển cột điện trong khu dân cư.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thị ủy ủy Quế Võ tiếp tục chỉ đạo Ban Tuyên giáo các xã, phường nắm vững tình hình tư tưởng và dư luận xã hội phản ánh kịp thời cho các ngành chức năng và các cấp có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời tổ chức tốt việc tuyên truyền , triển khai, kết quả việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh; chuyên đề  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của thị xã; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 87 – NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về xây dựng “Tỉnh An toàn giao thông”; tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đảm bảo ATTP, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, công tác PCCC; đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 10.

Văn Dương – Thu Hòa ( Trung tâm VHTT và truyền Thông Quế Võ)