Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo

19/05/2022 16:00 Số lượt xem: 45

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022, trong các ngày 18 - 19/5, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Quế Võ, UBND Yên Giả, UBND xã Phù Lãng tổ chức hội tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo.


Quang cảnh hội nghị tại xã Yên Giả

Tham dự các hội nghị tại xã Yên Giả và xã Phù Lãng có gần 350 đại biểu là cán bộ cấp ủy, công chức các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của địa phương và các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và. Tại các hội nghị, đại biểu tham dự được các báo cáo viên của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh phổ biến, quán triệt một số nội dung: Quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Một số nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Công tác phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật của các đạo lạ, "hiện tượng tôn giáo mới” trên địa bàn tỉnh.


Lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh thông tin các nội dung tuyên truyền trong hội nghị tại xã Yên Giả

Mục đích của các hội nghị tuyên truyền là tạo sự chuyển biến về tư tưởng, hành động cũng như nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền cơ sở, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo hiểu rõ hơn về Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng như các văn bản liên quan để tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương cũng như chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần hạn chế vấn đề nảy sinh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở./.

Quang Hòa (TTVHTT&TTQV)