Ban CHQS thị xã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023

23/11/2023 15:13 Số lượt xem: 226

Ngày 23/11/2023, Ban CHQS thị xã Quế Võ kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đối với cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS.


Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS thị xã thực hiện nội dung kiểm tra công tác Hậu cần và Kỹ thuật

Theo đó trong năm 2023, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Quế Võ đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai toàn diện công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2023; huấn luyện lực lượng DQTV, DBĐV, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; tham gia hội thi, hội thao đạt nhiều thành tích cao; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội… Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác sẵn sàng chiến đấu; kiểm tra điều lệnh; kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và kiểm tra thể lực.
Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả tổ chức, triển khai nhiệm vụ năm 2023;  kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “ mẫu mực, tiêu biểu” từ đó kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức huấn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tiếp theo đạt kết quả cao.

Văn Dương – Thu Hòa (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)