Ban CHQS huyện Quế Võ kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện đại đội vận tải năm 2021

12/08/2021 14:20 Số lượt xem: 962

Ngày 12/8, Ban CHQS huyện Quế Võ tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện đại đội vận tải năm 2021. Dự buổi kiểm tra có lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Bá Quân, UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện; lãnh đạo UBND xã Phù Lãng và Ngọc Xá.

Các phương tiện vận tải tại buổi kiểm tra

Những năm qua, công tác động viên phương tiện kỹ thuật luôn được huyện Quế Võ quan tâm thực hiện. Hầu hết phương tiện kỹ thuật đã được đăng ký, quản lý. Đa số các địa phương huy động phương tiện kỹ thuật lên trạm kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% so với chỉ tiêu. Năm nay, Bộ CHQS tỉnh giao chỉ tiêu kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện của nền kinh tế quốc dân đã sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên cho huyện Quế Võ là 34 xe, bàn giao cho các đơn vị tiếp nhận. Các phương tiện được huy động kiểm tra đợt này đều đạt tiêu chuẩn về thông số kỹ thuật, chủng loại xe, nội dung đăng kiểm. Các chủ phương tiện đều chấp hành đúng thời gian, đưa phương tiện đến đúng địa điểm để đơn vị nhận nguồn kiểm tra.

Các đơn vị chức năng thực hành các nội dung kiểm tra

Sau kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban CHQS huyện Quế Võ và đơn vị nhận nguồn tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện bổ sung huy động cho quân đội; tổ chức biên chế đầy đủ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị dự bị động viên/.

Văn Dương (Đài PT Quế Võ)