Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 7 (Mở rộng)

28/09/2021 14:21 Số lượt xem: 150

Ngày 28/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 7 (Mở rộng). Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Bá Tốn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi huyện. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.


Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đánh giá đối với các nội dung về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Võ năm 2022; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, kế hoạch năm 2022; Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án xây dựng, tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện; Báo cáo tiến độ thực hiện xã nông thôn mới nâng cao; Báo cáo tiến độ xây dựng Đề án thành lập Thị xã Quế Võ; Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ khóa XIX đã thảo luận và cho ý kiến đánh giá với: Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 22-KL/TU ngày 31/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TU của Tỉnh ủy “Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; Báo cáo những công việc Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết trong quý III năm 2021.


Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện định hướng những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021 trong đó tập trung vào các nội dung chính như: Rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 để thực hiện, hoàn thành; Nâng cao toàn diện chất lượng công tác xây dựng Đảng, hiệu quả điều hành của chính quyền; Tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; Đẩy mạnh thực hiện Đề án thành lập Thị xã Quế Võ; Xây dựng Nông thôn mới nâng cao; Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; Thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách; Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư công; Xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội; Đẩy mạnh công tác kiểm tra thực hiện kết luận sau thanh tra; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và công tác quốc phòng - quân sự địa phương trên địa bàn./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)