Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng)

01/07/2022 14:48 Số lượt xem: 159

Ngày 01/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng). Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Vũ Bá Tốn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và lãnh đạo một số đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn huyện.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đánh giá đối với các báo cáo về kết quả 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 bao gồm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra các cấp; Tình hình, kết quả thực hiện dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách năm 2021; Tình hình thực hiện xây dựng cơ bản; Công tác quản lý sử dụng tài nguyên và môi trường; Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác đảm bảo ANCT - TTATXH; Công tác kiểm sát, xét xử, thi hành án; Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Đề án đặt tên đường, tên phố Đô thị Phố Mới mở rộng (đợt 2).


Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện định hướng những nhiệm vụ chính trị trọng tâm thời gian tới, trong đó tập trung vào các nội dung như: Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh và của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quế Võ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANCT - TTATXH; Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo đảm vệ sinh môi trường; Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; Tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, phát triển sản xuất nông nghiệp; Triển khai các công trình, dự án đã được bố trí vốn; Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón nhận huyện Quế Võ trở thành thị xã và một số nội dung quan trọng khác…


Qua tổng hợp có 15 ý kiến thảo luận tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ đã thảo luận và cho ý kiến đánh giá với một số báo cáo về: Những công việc Ban Thường vụ Huyện uỷ giải quyết trong Quý II năm 2022; Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 15/11/2007 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Thông qua Đề án thành lập Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Quế Võ./.

  

Quang Hòa (TTVHTT&TTQV)