Đại hội đại biểu MTTQ phường Phương Liễu khóa XXIII nhiệm kỳ 2024-2029

27/02/2024 13:24 Số lượt xem: 139

Ngày 27/2/2024, MTTQ phường Phương Liễu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029.


Các đại biểu dự Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Hiển, Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ thị xã đã về dự.Lãnh đạo MTTQ thị xã, phường Phương Liễu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ phường Phương Liễu bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng, triển khai chương trình phối hợp thống nhất và hành động, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn. Trong đó điển hình là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 5 năm qua số  gia đình văn hóa bình quân đạt 89,8%, 4/4 lượt khu dân cư đạt làng văn hóa, đặc biệt đã xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, 1 mô hình về công tác bảo vệ môi trường.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ phường vận động Quỹ “Vì người nghèo”  được trên 210 triệu đồng. Từ nguồn quỹ trên đã thăm, tặng quà, hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh con hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số 185 xuất quà trị giá trên 88 triệu đồng, qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Các phong trào, cuộc vận động khác của các tổ chức thành viên ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Ngoài ra MTTQ phường tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.


Đồng chí Nguyễn Thị Hiển, Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ thị xã phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ phường Phương Liễu tiếp tục  tăng cường củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng khu phố văn hoá, đô thị văn minh" và vận động quỹ “vì người nghèo". Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước,  tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội để xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân tạo động lực mạnh mẽ góp phần xây dựng phường giàu mạnh, văn minh.


Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phương Liễu khóa XXIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt và nhận hoa chúc mừng

Đại hội đã hiệp thương cử 33 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ phường khóa XXIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ thị xã Quế võ nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Văn Dương – Thu Hòa (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)