Liên hệ

04/06/2019 09:42 Số lượt xem: 177

XÃ VIỆT THỐNG

- Địa chỉ: Xã Việt Thống- Quế Võ - Bắc Ninh

- Chủ tịch UBND xã: nguyễn Văn Đễ

- Điện thoại: 0914.233.929

Trung bình (0 Bình chọn)