Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 368

XÃ VIỆT HÙNG

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Việt Hùng

- Địa chỉ: Việt Hùng - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: viethung.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Đức Sỹ

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Nguyễn Quang Chuẩn

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Tần

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Kim Cương

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Đức Trung