Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 68

XÃ BẰNG AN

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bằng An

- Địa chỉ: Bằng An - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: bangan.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Văn Mạnh

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Trần Minh Song

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Sen

- Phó Chủ tịch HĐND: Đặng Thị Thủy

- Phó Chủ tịch UBND: Đinh Văn Oanh