Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 93

XÃ PHÙ LƯƠNG

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Phù Lương

- Địa chỉ: Phù Lương - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: phuluong.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Trịnh Đắc Mân

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Trần Văn Toàn

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Phạm Văn Nhuận

- Phó Chủ tịch HĐND: Trịnh Thị Mý

- Phó Chủ tịch UBND: Trần Thế Thin