Danh mục Danh mục

Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 198

XÃ NGỌC XÁ

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Ngọc Xá

- Địa chỉ: Ngọc Xá - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: ngocxa.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thành Long

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Nguyễn Văn Nghĩa

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Hoàng Ngọc Phà

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Ngà

- Phó Chủ tịch UBND: Đỗ Đức Thành