Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 109

XÃ HÁN QUẢNG

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hán Quảng

- Địa chỉ: Hán Quảng - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: hanquang.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Phạm Văn Tuấn

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Trương Văn Tráng

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Khắc Nhánh

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Ba

- Phó Chủ tịch UBND: Vũ Văn Sơn