Truy cập nội dung luôn

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri và Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình. Vì vậy, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, từ việc lựa chọn hợp lý về cơ cấu vừa là nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND vừa là một yêu cầu đặt ra từ thực tiễn hoạt động và đòi hỏi của cử tri đối với đại biểu đại diện cho mình.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3371

Đã truy cập : 43447272