Truy cập nội dung luôn

Sáu tháng đầu năm 2019, huyện Quế Võ thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước đạt 393,305 tỷ đồng, bằng 74,9% so với dự toán tỉnh, huyện giao và bằng 137,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019 đạt 345,231 tỷ đồng, bằng 46,7% kế hoạch dự toán giao và bằng 81,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3280

Đã truy cập : 43139471