Xã Chi Lăng với phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập

08/08/2018 07:26 Số lượt xem: 587

Là địa phương có truyền thống hiếu học, khoa cử, không chỉ nổi tiếng với 18 vị Quận công dòng họ Nguyễn Đức thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng còn được biết đến là quê hương của Trạng tỏi Nguyễn Đăng. Ông sinh năm 1576, người làng Đại Toán huyện Quế Dương, Kinh Bắc (nay là huyện Quế Võ Bắc Ninh). Đại Toán xưa gồm 4 thôn đều có tên nôm là Tỏi: Tỏi Mão, Tỏi Thuỷ, Tỏi Đồng, Tỏi Mai, nay cả 4 thôn đều thuộc xã Chi Lăng. Nguyễn Đăng đỗ đầu cả 4 kỳ thi: Thi hương, thi hội, thi đình và kỳ thi ứng thí, dân gian tôn ông là Trạng Tỏi. Nối tiếp truyền thống tổ tiên, ngày nay Chi Lăng đã có 2 Phó Giáo sư Tiến sĩ, trên 270 Cử nhân, cùng hàng trăm người có trình độ cao đẳng…

Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, những năm qua công tác khuyến học khuyến tài luôn được Đảng bộ, chính quyền đoàn thể và nhân dân xã Chi Lăng quan tâm chú trọng. Hội khuyến học xã đã tích cực tham mưu, chủ động tuyên truyền, tổ chức thực hiện đạt nhiều thành tích trong việc xây dựng tổ chức hội, phát triển các nguồn quỹ, tổ chức biểu dương, khen thưởng… Qua đó góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Với phương châm mỗi hộ gia đình là một hội viên khuyến học, mỗi thôn, làng là một chi hội khuyến học, hàng năm Đảng bộ Chi Lăng đều có Nghị Quyết chuyên đề về xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài. Chỉ đạo Hội khuyến học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác khuyến học, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm huy động sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và nhân dân.

Trường Mầm non Chi Lăng được xây dựng khang trang hiện đại

Để tổ chức Hội ngày một phát triển, hoạt động thường xuyên và hiệu quả hơn, cấp ủy, chính quyền xã luôn chú trọng vận động nhân dân ủng hộ xây dựng quỹ Hội ngày càng cao. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và các thôn đưa nội dung khuyến học lồng vào trong các cuộc họp, các buổi sinh hoạt… Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương những điển hình về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, Hội khuyến học Chi Lăng có 11 Chi hội khuyến học, trong đó 8 chi hội thôn và 3 chi hội trường học, cùng 27 Ban khuyến học dòng họ, thu hút trên 5.600 hội viên tham gia.

Cùng với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội khuyến học xã phát động nhiều phong trào thi đua như xây dựng quỹ hội, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học..., vận dụng linh hoạt vào thực tiễn để xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho khuyến học. Chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền vận động hội viên và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tham gia ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Qua đó, nhiều thôn, làng, gia đình, dòng họ đã có những cách làm hay, phù hợp trong việc khuyến khích, giáo dục, động viên con em ra sức học tập, rèn đức luyện tài, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và công tác. Điển hình như việc thông báo trên loa truyền thanh thôn về giờ học tối của học sinh từ 19-21 giờ. Toàn xã hiện có 36 dòng họ hiếu học, 1.790 gia đình hiếu học trong đó 261 gia đình tiêu biểu. Ban chấp hành Hội khuyến học xã luôn  khích lệ, động viên các dòng họ tích cực xây dựng quy chế hoạt động, nâng cao nhận thức của các vị Trưởng dòng họ trong việc quy tụ con cháu thành đạt tham gia ủng hộ quỹ khuyến học, tổ chức động viên, khen thưởng vào các ngày giỗ tổ, tổ chức lễ trao thưởng trang nghiêm có ý nghĩa giúp các em phát huy tính tự tôn của dòng tộc, quyết tâm học tập và công tác tốt… Tiêu biểu như dòng họ Nguyễn Khắc, Trần Văn ở thôn Mão, dòng họ Nguyễn Đức thôn Quế Ổ, dòng họ Nguyễn Đăng ở Tập Ninh và Mai Thôn, dòng họ Vũ thôn Đức Tái…

Nhà thờ dòng họ Nguyễn Đức thôn Quế Ổ.

5 năm qua, nguồn quỹ các chi hội thôn làng, dòng họ, các nhà trường đã huy động được 761.160.000 đồng, trong đó quỹ khuyến học xã huy động 345 triệu đồng, khuyến học các thôn huy động 6.100.000 đồng, quỹ khuyến học các dòng họ huy động 362.760.000 đồng, quỹ khuyến học các nhà trường huy động 47.300.000 đồng; tổ chức biểu dương, khen thưởng trên 280 lượt học sinh giỏi, trên 230 học sinh thi đỗ đại học với số tiền hơn 150 triệu đồng. Các ban ngành đoàn thể trao học bổng cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng. Bên cạnh đó, Hội khuyến học xã còn phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng, các ban ngành đoàn thể xã tổ chức trên 200 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thu hút hơn 5.600 lượt người tham với các nội dung chủ yếu như hướng dẫn chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, vệ sinh môi trường, phổ biến kiến thức pháp luật, chăm sóc sức khỏe…, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, các quy định của địa phương. Đây chính là hình thức học tập ngoài nhà trường, đáp ứng yêu cầu “Cần gì, học nấy”, phù hợp với hình thức tổ chức cho mọi người tham gia học tập suốt đời trong “Xã hội học tập”.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Chi Lăng xác định tiếp tục quán triệt, nâng cao hiệu quả thực hiện việc xây dựng xã hội học tập, bắt đầu từ chính các gia đình, dòng họ hiếu học và cộng đồng học tập. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ các điều kiện dạy và học trong các nhà trường. Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học, các trưởng họ, các nhà hảo tâm, các nhà giáo lão thành, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh nghèo, khó khăn vượt lên hoàn cảnh, viết tiếp ước mơ trên con đường học tập./.

Duy Cảnh