Ủy ban MTTQ huyện Quế Võ hội nghị lần thứ 4

29/06/2020 15:19 Số lượt xem: 212

Ngày 29/6, Ủy ban MTTQ huyện Quế Võ khoá XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024  tổ chức hội nghị lần thứ 4. Về dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh; Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Tuấn, UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Bá Quân, UVBTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, UVBTV, trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quế Võ; các đồng chí trong Ban thường trực MTTQ, các đồng chí ủy viên Ủy ban MTTQ huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020.  Thông báo hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thông báo tình hình KT – XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, MTTQ các cấp trong huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tuyên truyền thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; quỹ "Vì người nghèo". Đã rà soát, thống kê hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ, xây dựng nhà ở năm 2020 cho 48 hộ. Đã quyết định chi hỗ trợ đối ứng 3 hộ nghèo xây dựng nhà và chi hỗ trợ sửa chữa 4 hộ gia đình nghèo năm 2019 với tổng số tiền là  190 triệu đồng. Trong việc thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị đã có chuyển biến rõ rệt. 100% các thôn khu phố trong huyện đều thực hiện tốt, phù hợp với quy định của địa phương. Tỷ lệ người qua đời được điện táng, hỏa táng đạt 42,67%. MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức tặng quà và phối hợp tặng quà cho các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân. Mặt trận tổ quốc từ huyện đến cơ sở tích cực đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng hệ thống mặt trận Tổ quốc ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội... Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp vào mục tiêu, phương hướng cho những tháng cuối năm, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm, đó là: Tuyên truyền thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng hợp các ý kiến tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo. Tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình nhân dân để định hướng thông tin tuyên truyền, tham mưu kịp thời cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Thực hiện giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức đoàn thể…

Văn Dương (Đài PT Quế Võ)