UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9

19/09/2018 16:00 Số lượt xem: 354

Ngày 19/9/2018, UBND huyện Quế Võ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9. Đồng chí Hoàng Minh Xuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Tham dự có các đồng chí thành viên UBND huyện, đại diện Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ huyện, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Xí nghiệp KTCTTL Quế Võ.

Tại phiên họp, UBND huyện đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế  - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Tổ chức sơ kết sản xuất vụ mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2018 và bàn một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như việc chuẩn bị các báo cáo trình tại phiên họp; đồng thời chỉ ra một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện trước khi trình tại phiên họp Ban Thường vụ Huyện ủy sắp tới.

Về tình hình kinh tế  - xã hội, thu chi ngân sách, 9 tháng đầu năm 2018 kinh tế xã hội huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực. Ước tính tổng sản phẩm GRDP theo giá so sánh 2010 là 5.587,1 tỷ đồng (giá SS 2010), đạt 78,7% kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm ước đạt 30.540,5 tỷ đồng (giá SS 2010), đạt 78,0% kế hoạch năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: khu vực Công nghiệp - Xây dựng chiếm 53,5%; khu vực Dịch vụ chiếm 35,9%; khu vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 10,6%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt 389.345 triệu đồng, bằng 102,9% so với dự toán Tỉnh giao và 116,2% so với cùng kỳ 2017.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay tổng số tiêu chí toàn huyện đạt 380 tiêu chí; 06/06 xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 đã đạt 19/19 tiêu chí, hiện đã chuẩn bị hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn; huyện cơ bản đạt 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa xã, hội, y tê, giáo dục tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, an inh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, trong công tác chỉ đạo, điều hành vẫn còn một số tồn tại hạn chế như Việc xử lý vi phạm luật đất đai, thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra còn gặp nhiều khó khăn. Triển khai các dự án đấu giá đất, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số công trình còn chậm. Công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến, song ở một số địa phương thực hiện việc giải quyết các tồn tại về môi trường còn chậm và chưa quyết liệt. Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông trên tuyến QL18, tỉnh lộ 279 qua địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Về triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2018, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 2.300 ha, trong đó chủ lực là khoai tây 1.700 ha (tạo lập 21 vùng sản xuất khoai tây đạt tiêu chuẩn an toàn), còn lại là rau mầu khác. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, UBND huyện chỉ đạo phòng NN&PTNT chủ trì phối kết hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV hướng dẫn các xã, thị trấn, HTX xây dựng kế hoạch, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi chỉ đạo sản xuất ở các cơ sở và các HTX. Trạm Khuyến nông,Trạm trồng trọt và BVTV triển khai các mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn, làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh, hướng dẫn bà con biện pháp phòng trừ, tăng cường thanh, kiểm tra thuốc BVTV để đảm bảo nhân dân không mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng... Xí nghiệp KTCTTL Quế Võ chủ động tu sửa, nạo vét kênh mương thực hiện tưới tiêu kịp thời nhằm phục vụ tốt cho sản xuất.

UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch để sớm triển khai chỉ đạo các HTX chuẩn bị mọi điều kiện để phục vụ cho sản xuất vụ đông được tốt nhất, quy hoạch và đăng ký các vùng sản xuất khoai tây thương phẩm an toàn, khoai tây giống và các rau màu khác theo kế hoạch. Tăng cường công tác tuyên truyền để cho bà con nông dân tích cực sản xuất vụ đông. Mỗi xã thành lập ít nhất một HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ khoai tây, đăng ký và thực hiện sản xuất an toàn.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã cho ý kiến về Báo cáo tiến độ thực hiện Đề án xây dựng Đô thị Quế Võ trở thành Đô thị loại 4; Báo cáo Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 tuổi, 4 tuổi và chương trình Sữa học đường giai đoạn 2018-2020; Báo cáo kết quả công tác quản lý và sử dụng Tài nguyên-Môi trường, tiến độ việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn năm 2018, kế hoạch năm 2019; Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ; dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác tháng 9; trọng tâm là chỉ đạo nhân dân tích cực, chủ động phòng trừ sâu bệnh cuối vụ, đảm bảo năng suất và sản lượng lúa mùa. Đồng thời khẩn tương thu hoạch đối với các diện tích lúa chín sớm và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra./.

D.C