UBND huyện Quế Võ nghe báo cáo Đề án đề nghị công nhận đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại IV

03/12/2018 16:01 Số lượt xem: 662

Sáng 03/12/2018, UBND huyện Quế Võ tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện để nghe báo cáo Đề án đề nghị công nhận đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại IV vào năm 2019. Đồng chí Hoàng Minh Xuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Từ năm 2017 đến nay, Huyện ủy, UBND và Ban chỉ đạo xây dựng đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại IV đã thường xuyên và cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại IV vào năm 2019. Ban chỉ đạo xây dựng đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại IV đã được kiện toàn, tiếp tục hoạt động có hiệu quả, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về chương trình nâng cấp đô thị loại IV đặc biệt bàn các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí còn thiếu...

Hàng tháng, Ban chỉ đạo xây dựng đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại IV kết hợp với các xã tiến hành rà soát, báo cáo UBND huyện tiến độ xây dựng đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại IV tại các phiên họp thường kỳ để kịp thời nắm bắt các tồn tại, khó khăn và chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện theo Kế hoạch cũng như xác định nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với từng tiêu chí để hoàn thành kế hoạch xây dựng đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại IV vào năm 2019. 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Đánh giá so sánh các tiêu chuẩn của đô thị loại IV theo Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13, đến hết tháng 9/2018 tổng số điểm của khu vực đô thị Phố Mới mở rộng đạt 82,58 điểm/100 điểm tối đa. Những tiêu chuẩn này là tiền đề để xác định những giải pháp để phát triển đô thị trong tương lai. Trong đó có 37/59 tiêu chuẩn đạt ngưỡng tiêu chuẩn cao, điển hình như các tiêu chí: Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng liên huyện. Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm hành chính cấp huyện hoặc trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện hoặc vùng liên huyện. Cân đối thu chi ngân sách; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Tăng tỷ trọng CN-XD và DV giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra.Tăng tỷ trọng CN-XD hoặc tăng tỷ trọng DV giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản theo mục tiêu đề ra…

Có 12/59 tiêu chuẩn đạt điểm ở ngưỡng tiêu chuẩn trung bình và thấp, 10/59 tiêu chuẩn chưa đạt tiêu chuẩn. Đây là những tiêu chuẩn đô thị Quế Võ cần được tập trung huy động nguồn lực, nhanh chóng khắc phục, đầu tư phát triển để hướng tới phát triển đô thị đồng bộ và được điểm theo tiêu chuẩn của đô thị loại IV.

Có thể thấy rằng, chương trình xây dựng đô thị Phố Mới trở thành đô thị loại IV vào năm 2019 đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo được sự đồng thuận cao của toàn thể nhân dân đối với chủ trương xây dựng đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại IV vào năm 2019. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Diện mạo của đô thị có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên đã làm thay đổi nhận thức và hành động của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Tuy nhiên trên thực tế, việc thực hiện Đề án còn gặp một số khó khăn như nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Trong lãnh đạo, chỉ đạo còn có lúc, có đơn vị chưa thực sự kiên quyết, chủ động, sáng tạo, nhất là việc nghiên cứu, bàn biện pháp, cách thức triển khai thực hiện các nội dung, vì vậy kết quả ở một số xã còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đôi khi còn thiếu kịp thời, chặt chẽ.

Trong thời gian tới, UBND huyện Quế Võ tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với phát triển đô thị, đảm bảo đô thị được xây dựng theo đúng quy hoạch, kế hoạch. Xây dựng mới, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị Quế Võ và các xã nội thị, động lực để xây dựng đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại 4 năm 2019. Hoàn thành để án thành lập mới đô thị Quế Võ và xếp loại đô thị Quế Võ là đô thị loại IV vào năm 2019.

Tập trung triển khai đầu tư nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội như phát triển nhà ở, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Quế Võ, xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao và các công trình văn hóa thể thao cấp đô thị. Tập trung đầu tư xây dựng các trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở cấp đơn vị ở, trường trung học phổ thông, trường dạy nghề.

Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật: Về giao thông, hoàn thành đầu tư xây dựng QL17 theo đúng quy hoạch được duyệt để kết nối với tỉnh Bắc Giang; đầu tư mới, nâng cấp mở rộng các tuyến đường ĐT278, ĐT279, ĐT285B, ĐT287 kết nối với các đô thị; đầu tư xây dựng và mở rộng các tuyến đường trục chính đô thị như: Tuyến đường nội thị như: QL18 đi Bằng An, tuyến đường QL18 đi Việt Hùng; ( Đoạn ĐT 279 nối với trường THCS Nguyễn Cao); đoạn từ Bằng An nối ĐT 279 và đường 36m; đường gom dọc Quốc lộ 18 ( Từ nhà máy kính nổi về khu đô thị Tây Hồ); (đoạn ĐT 279 thôn Bất Phí đi bến phà Cung Kiệm xã Nhân Hòa)…và các tuyến đường nội thị theo quy hoạch, các dự án tỉnh đã cho chủ trương đầu tư; Đường nội thị tại các khu dự án đấu giá quyền sử đất tại xã Phương Liễu, Phượng Mao, Việt Hùng, Nhân Hòa, Bằng An, Châu Phong… các tuyến đường trục liên xã nằm trong quy hoạch nội thị. Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị: Rà soát điều chỉnh quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc theo các đồ án quy hoạch phân khu và tổ chức thực hiện quy chế. Ban hành quy định và tổ chức xét công nhận tuyến phố văn minh đô thị.

Chỉ đạo việc lập quy hoạch phân khu, chi tiết các khu chức năng trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Phố Mới mở rộng và vùng phụ cận đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở kêu gọi các dự án đầu tư.  Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại các dự án đã được cấp đất. Tạo cơ chế chính sách phù hợp để thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư trong xã hội tạo nguồn kinh phí phát triển đô thị. Khai thác hiệu quả nguồn vốn từ quỹ đất đô thị để tái đầu tư cho đô thị. Tâp trung triển khai các công trình trọng điểm đã có chủ trương nhất là các công trình sử dụng vốn ngân sách. Có cơ chế đặc thù tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào các công trình cấp nước, xử lý rác thải, nước thải... cho đô thị. Chú trọng công tác đền bù GPMB để người dân đồng tình ủng hộ. Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý công trình xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban chỉ xây dựng đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại IV có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND huyện dự thảo các văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các tiêu chí về xây dựng đô thị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí.

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch gắn với chương trình, tổ chức thực hiện những tiêu chí liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình đảm nhiệm. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện xây dựng đô thị Quế Võ. Kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo huyện.

Tổ chức các hoạt động phổ biên, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng đô thị Quế Võ phấn đầu đến 2019 được xếp loại là Đô thị loại IV. Triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của đề án về xây dựng đô thị Quế Võ. Phân công, điều hành các ngành các xã, thị trấn thực hiện từng nội dung tiêu chuẩn xếp loại đô thị. Hàng năm tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện./.

M.T