UBND HUYỆN QUẾ VÕ HỌP PHIÊN THÁNG 9/2020

23/09/2020 15:50 Số lượt xem: 217

Chiều 22/9 UBND huyện Quế Võ đã tổ chức phiên họp thường kỳ  tháng 9/2020. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch  UBND huyện chủ trì phiên họp.

Các đại biểu dự hội nghị

 Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe, tham gia đóng góp và bàn biện pháp thực hiện các nội dung như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; Báo cáo đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025; Báo cáo công tác sử dụng tài nguyên, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và  Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn. Báo cáo tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;  Báo cáo thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam và một số nội dung khác... Kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã giao cho các ngành, Văn phòng HĐND - UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh các văn bản theo các nội dung đã được thông qua. Đồng thời chỉ đạo cho các ngành, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là chỉ đạo rà soát chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Kiện toàn lại các Hội đồng để đi vào hoạt động có hiệu quả, tập trung công tác cải cách các thủ tục hành chính, sử dụng chữ ký số và các văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước. Thực hiện tốt viêc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt các chương trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Chỉ đạo nông dân tập trung chăm sóc lúa mùa cuối vụ. Tăng cường kiểm tra hàng hóa, chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Tổ chức tốt các hoạt động tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Tăng cường công tác bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự; góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng đã đề ra năm 2020. /.

Văn Dương ( Đài PT Quế Võ)