Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và phổ biến kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn cho cán bộ, hội viên Nông dân huyện Quế Võ

09/07/2020 13:00 Số lượt xem: 158
Ngày 09/7, Hội Nông dân huyện Quế Võ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh, BHXH tỉnh và BHXH huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; đại diện Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh, BHXH tỉnh; Lãnh đạo Hội Nông dân huyện, BHXH huyện; Các đồng chí cán bộ, Chi  Hội trưởng  Nông dân các xã, thị trấn và một số chủ trang trại, gia trại, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Quế Võ tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến về chính sách BHXH, tập trung vào chính sách BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình, với các nội dung chính: Đối tượng tham gia, thủ tục tham gia, mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia, thủ tục và thời hạn giải quyết hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT… Bên cạnh đó, các đại biểu dự Hội nghị được phát tài liệu tuyên truyền được biên tập, trình bày ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ tạo thuận lợi cho việc nắm bắt, cập nhật về tuyên truyền, các hội viên tham dự cập nhật những nội dung cơ bản, các điểm mới của chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình. (Tại hội nghị, một số đại biểu đã đăng ký và mua BHXH tự nguyện; đồng thời, các đại biểu cũng chia sẻ sau hội nghị sẽ tích cực tuyên truyền, vận động người dân tại địa phương tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội). Cũng trong nội dung chương trình của hội nghị, đại diện Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh đã phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn cho các đại biểu dự hội nghị./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)