Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện hội thảo mô hình trình diễn giống lúa thuần VNR20 và VNR88

08/10/2020 14:34 Số lượt xem: 100

Ngày 8/10/2020, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quế Võ phối hợp với Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam tổ chức buổi hội thảo mô hình trình diễn giống lúa thuần VNR20 và VNR88 tại thôn Lạc Xá xã Quế Tân, huyện Quế Võ. Về dự có lãnh đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; lãnh đạo UBND, tổ trưởng tổ hợp tác các xã, thị trấn; các hộ tham gia mô hình trình diến giống lúa thuần VNR20 và VNR88.

Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất lúa VRN20

Vụ mùa năm 2020, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quế Võ phối hợp với Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, xây dựng mô hình giống lúa thuần VNR20 và VNR88 tại thôn Lạc Xá xã Quế Tân, mỗi giống gieo sạ 03Ha. Giống lúa VNR20 là giống lúa do Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam chọn tạo, với thời gian sinh trưởng ở vụ xuân là 125 đến 130 ngày, vụ mùa từ 100 đến 105 ngày. Chiều cao cây trung bình từ 95 đến 100cm, lá đòng hơi to bản, đứng, đẻ nhánh tập trung, chống đổ tốt. Hạt gạo trắng, không bạc bụng, mềm, vị đậm, ngon cơm. Với giống VNR88 là giống lúa do Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam chọn tạo, với thời gian sinh trưởng ở vụ xuân là 130 đến 140 ngày, vụ mùa từ 105 đến 110 ngày. Chiều cao cây trung bình từ 105 đến 110cm, bộ lá phẳng. Hạt gạo trong, không bạc bụng, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm, ngon cơm. Qua đánh giá năng suất thực thu của giống lúa VNR20 đạt trên 74 tạ/Ha và giống lúa VNR88 đạt 70 tạ/Ha.

Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất lúa VRN88

Tại hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận và đề nghị Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, tiếp tục theo dõi, sản xuất trình diễn nhiều loại giống, chất lượng hơn nữa ở các vụ tới trên các chân đất khác nhau. Tiếp tục theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu về chất lượng của 2 loại giống, để có đánh giá chính sác hiệu quả của giống. Đồng thời tích cực tuyên truyền phổ biến để nhân rộng hơn nữa các mô hình trình diễn. Qua đó nhằm lựa chọn ra một số giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao để bổ sung vào cơ cấu giống trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo./.  

Văn Dương (Đài PT Quế Võ)