Triển khai Kế hoạch Tháng chiến dịch làm thuỷ lợi cải tạo đất và làm đường GTNT năm 2018

05/11/2018 09:09 Số lượt xem: 325

UBND huyện Quế Võ vừa xây dựng và triển khai kế hoạch Tháng chiến dịch làm thuỷ lợi cải tạo đất và làm đường giao thông nông thôn (GTNT) năm 2018. Mục tiêu của Tháng chiến dịch là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tưới, tiêu của hệ thống công trình thuỷ lợi, nâng cao chất lượng hệ thống đường giao thông nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nội đồng, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch sát với điều kiện thực tế, xác định được mục tiêu cụ thể, tập trung và giải quyết bằng được các vị trí ách tắc dòng chảy trên kênh. Mỗi xã, thị trấn phải chọn một công trình trọng điểm để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tháng chiến dịch làm thuỷ lợi cải tạo đất và làm đường GTNT. Huy động đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân và các phương tiện hiện có cũng như nguồn vốn để tập trung cao độ cho tháng chiến dịch nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Các địa phương tập trung nạo vét, tu bổ, sửa chữa, cải tạo nâng cấp hệ thống công trình thuỷ nông, phấn đấu trong tháng chiến dịch đạt khối lượng 55.150 m3, vớt bèo 20.210 m2 . Xí nghiệp KTCTTL huyện Quế Võ tập trung sửa máy bơm và các thiết bị về điện của các trạm bơm tưới như: TB Kiều Lương, Xuân Thủy (ngoài sông), Quế Tân (trong đồng), Long Khê, Bồ Gạo, Ngõ Năm, Đồng Sài, Cầu Tiên, Phù Lang, Phùng Dị, Yên Đinh, Do Phương, Thái Hòa, Thái Hòa (tạm) và trạm bơm Cách Bi. Nạo vét các cửa khẩu, kênh dẫn trạm bơm tổng khối lượng đào, đắp 6.395 m3, đảm bảo kịp thời phục vụ tưới mạ và cây màu vụ đông thời gian hoàn thành trước ngày 20/11/2018. Các xã, thị trấn tập trung nạo vét kênh tưới cấp 2 và cửa khẩu là 8.280 m3, kênh tiêu cấp 2 là 10.560 m3, kênh tưới, tiêu cấp 3+4 là 21.408 m3, bờ vùng bờ thửa 10.152 m3, đắp đất dự phòng 4.750 m3.

Cán bộ chiến sỹ BCH Quân sự huyện Quế Võ chung sức làm thủy lợi cải tạo đất

Trên cơ sở thực tế, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây mới, cải nạo, tu sửa một số công trình nhiều năm chưa được đầu tư nạo vét, ách tắc nhiều như xây mới trạm bơm Công Cối xã Đại Xuân, cứng hóa kênh tưới T6 thôn Bất Phí xã Nhân Hòa, cứng hóa kênh tưới T7 Nhân Hòa, Đại Xuân, cải tạo, tu sửa cứng hóa kênh tưới trạm bơm thônThi xã Đào Viên, cải tạo, tu sửa cứng hóa kênh tưới trạm bơm Thôn Đông xã Đào Viên và cải tạo, tu sửa cứng hóa kênh tưới Phùng Dị xã Ngọc Xá. Bên cạnh đó, huyện xác định tuyến trọng điểm thực hiện là nạo vét kênh tiêu Xuân Bình xã Đại Xuân, nạo vét kênh tiêu Mai Cương, Vân Xá xã Cách Bi, nạo vét kênh tưới thôn Vũ Dương xã Bồng Lai.

Mỗi xã, thị trấn lựa chọn 1-2 tuyến làm công trình trọng điểm trên cơ sở rà soát kỹ, tập trung ưu tiên nạo vét, tu sửa các cống trên hệ thống kênh mương nội đồng, đắp bờ vùng, bờ thửa, rải cấp phối hệ thống đường nội đồng; kinh phí từ nguồn hỗ trợ đất trồng lúa được phân bổ.

Về làm đường GTNT, mục tiêu đặt ra là những xã chưa hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn mỗi xã phải làm tối thiểu 0,3- 0,5 km đường trục xã hoặc đường liên thôn (bê tông hoặc rải cấp phối, đắp nền đường). Mỗi thôn làm từ 0,5- 0,8 km đường thôn xóm hoặc đường giao thông nội  đồng phục vụ sản xuất.

UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch do đồng chí Phó Chủ tịch làm trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Trưởng phòng NN-PTNT làm phó ban, các thành viên gồm lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và các đoàn thể trực thuộc Huyện uỷ, UBND huyện làm thành viên. Các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch (Phó chủ tịch) UBND xã, thị trấn làm trưởng ban, đồng chí cán bộ thuỷ lợi làm phó ban, các ngành liên quan, trưởng các thôn làm thành viên.

Để chuẩn bị tốt cho tháng chiến dịch, UBND huyện yêu cầu Xí nghiệp KTCTTL Quế Võ chịu trách nhiệm bơm tiêu cạn nước ở các tuyến kênh được xác định trong mục tiêu chỉ đạo nạo vét và các kênh tiêu khác trên toàn huyện, khoanh chắc khu vực tưới vụ đông, làm mạ không cho nước chảy tràn lan, ảnh hưởng đến diện tích cày ải và địa bàn làm kênh. Các địa phương phối kết hợp chặt chẽ với Xí nghiệp KTCTTL để đưa nước tưới đúng thời kỳ, đúng điểm cần tưới, tạo điều kiện cho địa bàn tu bổ kênh mương khô ráo. Xí nghiệp KTCTTL Quế Võ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho các công trình có vốn đầu tư để khi tiến hành chiến dịch là làm được ngay, đạt hiệu quả. Công tác chuẩn bị địa bàn, hiện trường cần được chuẩn bị xong trước khi phát động chiến dịch 5 ngày.

Để đánh giá đúng phong trào sau khi kết thúc tháng chiến dịch, Ban chỉ đạo của huyện sẽ tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện của từng xã, thị trấn từng tuyến kênh, từng tuyến giao thông trên cơ sở đó giúp UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện tháng chiến dịch của các cơ sở đảm bảo sát thực và chính xác.

Phòng NN-PTNT (cơ quan thường trực) chịu trách nhiệm hướng dẫn các xã, thị trấn lập kế hoạch chi tiết cụ thể, sát thực tham mưu cho Ban chỉ đạo của huyện chỉ đạo kỹ thuật, tổng hợp báo cáo kết quả tháng chiến dịch, cùng với Xí nghiệp KTCTTL giải quyết kịp thời các khó khăn của địa phương trong suốt thời gian tháng chiến dịch. Xí nghiệp KTCTTL huyện Quế Võ chịu trách nhiệm bơm tiêu nước để các xã, thị trấn chuẩn bị hiện trường nạo vét kênh tiêu và bơm tưới cho cây màu, mạ cùng với các xã, thị trấn đảm bảo địa bàn thi công khô ráo để nâng cao hiệu quả tháng chiến dịch, hạn chế đến mức thấp nhất do nước tưới chảy tràn vào địa bàn chiến dịch, đồng thời tổ chức thực hiện hoàn thành phần việc được giao. Chỉ đạo các cụm thủy nông hướng dẫn các xã, thị trấn lập kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có trách nhiệm hướng dẫn các xã, thị trấn lập kế hoạch làm đường giao thông nông thôn, theo dõi đôn đốc và tổng hợp kết quả làm đường GTNT theo chỉ tiêu đã giao cho các xã, thị trấn báo cáo Huyện uỷ, UBND huyện và Ban chỉ đạo huyện. Đối với đường bê tông, xây rãnh, cống thoát nước phải làm đúng trình tự quản lý công trình xây dựng cơ bản.

Các đoàn thể huyện như Phụ nữ, Thanh niên, Hội nông dân, Cựu chiến binh... vận động hội viên tham gia đầy đủ, tích cực và đạt hiệu quả cao nhất. Công an huyện chỉ đạo, phối hợp với công an các xã, thị trấn đảm bảo an ninh trật tự trong tháng chiến dịch. UBND các xã, thị trấn: Rà soát hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng. Chuẩn bị tốt kế hoạch, hiện trường, địa bàn, quân số, phương tiện sắp xếp tổ chức điều hành của từng thôn bảo đảm tiến độ, năng suất và hiệu quả, làm tốt công tác tuyên truyền ở cơ sở./.

Theo chỉ đạo, đúng 7h30’ ngày 11/11/2018 toàn huyện đồng loạt ra quân tháng chiến dịch làm thuỷ lợi cải tạo đất và đường giao thông nông thôn năm 2018. Các xã, thị trấn tập trung thực hiện, đảm bảo hoàn thành tháng chiến dịch trong thời gian từ 11/11 đến 30/11/2018./.

MT