Triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2019

10/04/2019 08:46 Số lượt xem: 101

Ban chỉ đạo 138 huyện Quế Võ vừa triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2019. Theo đó, việc xây dựng và triển khai kế hoạch nhằm phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt là lực lượng Công an huyện trong chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm cướp tài sản, tín dụng đen, xâm hại trẻ em, ma túy, mua bán người…; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận.

Mục tiêu trong năm 2019, trên địa bàn huyện giảm 3% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2018; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 90%; công tác điều tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bị động, bất ngờ. Ít nhất 50% người dân tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến mua bán người. 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân, được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định. 100% nạn nhân và người thân có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật. 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý.

Công an Quế Võ, lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND huyện chỉ đạo kiện toàn, duy trì hoạt động của BCĐ 138 huyện và BCĐ 138 các xã, thị trấn. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triên khai thực hiện nhiệm vụ của các thành viên và BCĐ 138 các xã, thị trấn. Tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tội phạm của BCĐ 138 các cấp. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án đã được phê duyệt thuộc Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020; Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Kế hoạch hành động phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020 của UBND tỉnh.

Kiểm tra, đánh giá thực trạng tình hình, hiệu quả thực hiện các đề án, rút kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh và bảo về nạn nhân bị mua bán. Phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể trong đảm bảo ANTT, đẩy mạnh thực hiện công tác phòng ngừa xã hội. Đổi mới, nâng cao hiệu quà chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, ngăn chặn tội phạm; chú trọng các đối tượng có nguy cơ cao, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH, quan tâm phát hiện và xử lý sớm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Rà soát, củng cố các mô hình CLB, các tổ chức quần chúng phòng, chống tội phạm ở cơ sở; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thường gương người tốt việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người.

Mô hình Cụm an ninh khu vực phát huy hiệu quả tích cực ở cơ sở

Chỉ đạo lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ma túy và mua bán người; tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn và hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tạo chuyển biến từ cơ sở và rút kinh nghiệm nhân rộng sang các địa bàn khác.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp đòi nợ thuê; tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người; triển khai quyết liệt các giải pháp tấn công trấn áp, ngăn chặn hoạt động của các băng nhóm hoạt động "tín dụng đen"; không để tội phạm "lộng hành", không để hình thành các "điểm", "tụ điểm" phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Có các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục; phòng, chống xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng "bảo kê" cho tội phạm nhất là tại các bến xe, các chợ đầu mối; kiểm soát chặt chẽ hoạt động các quán bar, karaoke, lễ hội âm nhạc... để ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy, chất gây nghiện trong giới trẻ.

Lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm nhằm răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập, thiếu sót để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và ANTT. Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính. Tăng cường quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quản lý các hoạt động đầu tư công, tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, văn hóa, du lịch, môi trường, xây dựng cơ bản, y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ,...

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt là công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn, lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Tăng cường quản lý các đối tượng tâm thần, "ngáo đá"; triển khai các biện pháp quản lý, giúp đỡ người mãn hạn tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng nhằm giảm tỷ lệ tái phạm.

 Kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm từ huyện xuống đến các xã, thị trấn đảm bảo tinh gọn, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành; phát huy hơn nữa trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng thành viên. Tăng cường các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người. Chủ động, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học -công nghệ, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống tội phạm, nhất là công tác giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm./.

BBT