Triến khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi năm 2018

21/11/2018 15:31 Số lượt xem: 432

UBND huyện Quế Võ vừa triển khai kế hoạch tiêm bổ sung Vắc xin sởi - Rubella cho trẻ 1- 5 tuổi trên địa bàn huyện năm 2018. Đây là việc làm cần thiết nhằm góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch, phòng bệnh sởi, rubella trong cộng đồng.

Theo chỉ đạo, tất cả trẻ từ 1-5 tuổi sống trên địa bàn huyện (tương ứng với nhóm trẻ nhà trẻ, mẫu giáo và trong cộng đồng, sinh từ 01/01/2014 - 01/11/2017) tại các xã nguy cơ cao sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin MR không kể tiền sử được tiêm chủng vắc xin sởi, hoặc vắc xin MR hoặc vắc xin sởi-quai bị-rubella (MMR) trước đó, ngoại trừ trẻ đã tiêm Vắc xin sởi, MR, MMR trong thời gian <1 tháng trước khi triển khai tiêm bổ sung. Việc tiêm bổ sung được triển khai một đợt trên địa bàn 21 xã, thị trấn với khoảng 16.426 trẻ. Thời gian triển khai chiến dịch dự kiến vào 2 ngày 08 - 09/12/2018 (thứ bẩy và chủ nhật) tại trạm y tế các xã, thị trấn và tiêm vét vào ngày 10/12/2018 để thuận lợi cho cha mẹ trẻ khi đưa đón và theo dõi sau tiêm cũng như tăng tỷ lệ tham gia tiêm chủng của trẻ. Lưu ý số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm.

Để hiện tốt các bước quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tiến hành tiêm cho trẻ, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm Vắc xin Sởi - Rubella tuyến huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, đồng thời chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo các xã, thị trấn. UBND huyện sẽ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch nhằm tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, đối tượng, phương thức triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi năm 2018. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng để người dân biết và chủ động đưa con em đi tiêm chủng. Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh sự nguy hiểm của bệnh, lợi ích khi đối tượng được tiêm vắc xin phòng sởi- rubella, đối tượng được tiêm trong chiến dịch, ngày giờ và địa điểm tiêm phòng.

Tiêm bổ sung Vắc xin sởi - Rubella góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch, phòng bệnh sởi, rubella trong cộng đồng.

Các xã, thị trấn tiến hành điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm bổ sung vắc xin MR là tất cả trẻ từ 1-5 tuổi (sinh từ 01/01/2014 - 01/11/2017) đang có mặt tại các địa phương. Với nhóm trẻ đi học lập danh sách theo lớp đối với trẻ từ 1-5 tuổi học mẫu giáo, nhà trẻ. Cán bộ triển khai cần trao đổi với Ban giám hiệu các trường về kế hoạch phối hợp triển khai với trạm y tế, đề nghị nhà trường bố trí giáo viên, cán bộ y tế học đường (nếu có) thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi theo lớp. Điều tra tại cộng đồng, nhóm trẻ từ 1-5 tuổi tại cộng đồng không đi học theo thôn/khu phố với sự hỗ trợ của y tế thôn/khu, cộng tác viên dân số, trưởng thôn/khu trên địa bàn. Danh sách bao gồm cả đối tượng vãng lai đang sinh sống trên địa bàn. Các địa phương điều tra, lập danh sách trẻ 1- 5 tuổi tại xã gửi về Trung tâm y tế huyện trước ngày 23/11/2018 để tổng hợp, báo cáo theo đúng kế hoạch. Việc lập danh sách cần tránh bị trùng lặp đối tượng khi phối hợp lập danh sách từ trường học và hộ gia đình. Những đối tượng đã được tiêm vắc xin sởi hoặc MR hoặc vắc xin sởi - quai bị - rubella trong vòng 1 tháng trước ngày tiêm không nằm trong đối tượng của chiến dịch.

Việc gửi giấy mời tiêm chủng được thực hiện tại trường học, giáo viên thông báo cho phụ huynh học sinh và phát cho phụ huynh có con trong danh sách tiêm đợt này. Tại cộng đồng, cộng tác viên phát trực tiếp cho gia đình trẻ có trẻ thuộc đối tượng tiêm đợt này. Thời gian gửi trước triển khai tiêm từ 3-5 ngày. Trên giấy mời ghi rõ ngày, giờ, địa điểm tiêm vắc xin, hướng dẫn phụ huynh đọc kỹ thông tin về chiến dịch ở mặt sau giấy mời.

Các xã, thị trấn tổ chức chiến dịch tiêm chủng Vắc xin MR đồng loạt tại các trạm y tế  trên địa bàn. Thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sót ngay cuối đợt tiêm chủng hoặc trong tiêm chủng thường xuyên. Rà soát và tiêm vét đối với những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm vét. Tiêm vét là hoạt động bắt buộc cần được dự kiến trong kế hoạch. Để hạn chế trẻ bị bỏ sót cần phối hợp với y tế thôn, các cộng tác viên cơ sở để thông báo và vận động cha mẹ đưa trẻ đến tiêm chủng. Bổ sung thêm vào danh sách các trẻ vãng lai và thống kê riêng theo mẫu ghi chép và báo cáo. Thực hiện tiêm chủng an toàn, đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo các quy định của Bộ Y tế:  Bảo quản vắc xin, dung môi đúng qui định, pha hồi chỉnh vắc xin đúng, thực hiện khám sàng lọc, chỉ định và tư vấn trước tiêm, kỹ thuật tiêm an toàn, theo dõi sau tiêm và xử trí phản ứng nếu có, hủy bỏ bơm kim tiêm đã sử dụng… Sẵn sàng trong công tác cấp cứu, xử lý chống sốc kịp thời với các phương án, phương tiện cấp cứu, vận chuyển.

Ngay sau chiến dịch, các địa phương cần đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch, kiểm tra sơ bộ kết quả chiến dịch, UBND huyện tổ chức các đoàn kiểm tra tới từng xã nhằm kiểm tra, đánh giá sơ bộ kết quả chiến dịch. Trạm Y tế xã thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin hàng ngày về Trung tâm y tế huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và cơ quan chuyên môn cấp trên theo quy định./.

M.T