Tổ chức bộ máy Huyện ủy

22/01/2016 09:00 Số lượt xem: 11330

TỔ CHỨC BỘ MÁY HUYỆN ỦY QUẾ VÕ
 
1. Bí thư Huyện Ủy

Đồng chí: Lê Hồng Phúc
Bí thư Huyện ủy huyện Quế Võ
Thư điện tử: lhphuc.qv@bacninh.gov.vn
 

 
2. Phó Bí thư Huyện ủy

Đồng chí: Hoàng Minh Xuyên
Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện
Thư điện tử: hmxuyen.qv@bacninh.gov.vn

 

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2015-2020

STT

Họ và Tên

Chức vụ hiện nay

1

Lê Hồng Phúc

Bí thư Huyện ủy

2

Hoàng Minh Xuyên

Phó Bí thư HU - Chủ tịch UBND huyện

3

Nguyễn Hồng Pha

TVHU - Phó Chủ tịch HĐND huyện

4

Đặng Văn Tuấn

TVHU - Chủ tịch HĐND huyện

5

Nguyễn Thế Phiệt

TVHU - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

6

Nguyễn Bá Quân

TVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

7

Nguyễn Thị Hiển

TVHU - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQVN huyện Quế Võ

8

Hoàng Trọng Lượng

TVHU - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

9

Vũ Đình Kỳ

TVHU - Trưởng công an huyện

10

Dương Quang Phức

TVHU - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

11

Nguyễn Thị Thu Hiền

TVHU - Trưởng Phòng NN&PTNT

12

Nguyễn Văn Thành

HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện

13

Nguyễn Duy Tú

HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

14

Nguyễn Văn Cương

HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy

15

Nguyễn Anh Thắng

HUV - Trưởng phòng văn hóa và Thông tin

16

Dương Đức Thuận

HUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

17

Trương Văn Quân

HUV - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

18

Trần Thị Hường

HUV - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

19

Nguyễn Văn Hồng

HUV - Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

20

Lê Thanh Bình

HUV - Chủ tịch Hội Nông dân

21

Lê Thị Phượng

HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện

22

Nguyễn Thanh Vân

HUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

23

Nguyễn Hồng Mạnh

HUV - Bí thư Huyện đoàn

24

Nguyễn Văn Thanh

HUV - Trưởng Phòng LĐTBXH

25

Lê Xuân Hồng

HUV - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

26

Nguyễn Văn Thọ

HUV - Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

27

Nguyễn Văn Bảng

HUV - Trưởng Phòng TN&MT

28

Nguyễn Đắc Hữu

HUV - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

29

Nguyễn Tiến Tiêm

HUV - Chánh Thanh tra huyện

30

Nguyễn Văn Tụ

HUV - Trưởng Phòng Tư pháp

31

Phạm Đình Đức

HUV - Trưởng Phòng Y tế

32

Đỗ Văn Đại

HUV - Chánh án Tòa án nhân dân

33

Nguyễn Thị Chiển

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuân

34

Trần Văn Quang

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Châu Phong

35

Nguyễn Quang Tuyến

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng

36

Nguyễn Khắc Bốn

HUV - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Phố Mới

37

Lê Công Hiển

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Quế Tân

38

Phan Bá Sắc

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Bồng Lai

BBT