Tổ chức bộ máy Huyện ủy

22/01/2016 09:00 Số lượt xem: 6871

TỔ CHỨC BỘ MÁY HUYỆN ỦY QUẾ VÕ
 
1. Bí thư Huyện Ủy

Đồng chí: Nguyễn Đình Lợi
Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ
Thư điện tử: ndloi.qv@bacninh.gov.vn
 

 

2. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng
Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
Thư điện tử: nmhung.qv@bacninh.gov.vn
 

 
3. Phó Bí thư Huyện ủy

Đồng chí: Hoàng Minh Xuyên
Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện
Thư điện tử: hmxuyen.qv@bacninh.gov.vn

 

4. Phó Bí thư Huyện ủy

Đồng chí: Lê Hồng Phúc
Phó Bí thư Huyện ủy
Thư điện tử: lhphuc.qv@bacninh.gov.vn

 

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2015-2020

STT

Họ và Tên

Chức vụ hiện nay

1

Nguyễn Đình Lợi

TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

2

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Hoàng Minh Xuyên

Phó Bí thư HU - Chủ tịch UBND huyện

4

Lê Hồng Phúc

Phó Bí thư Huyện ủy

5

Nguyễn Hồng Pha

TVHU - Phó Chủ tịch HĐND huyện

6

Đặng Văn Tuấn

TVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện

7

Nguyễn Thế Phiệt

TVHU - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

8

Nguyễn Như Chuyên

TVHU - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

9

Nguyễn Bá Quân

TVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

10

Nguyễn Thị Hiển

TVHU - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

11

Hoàng Trọng Lượng

TVHU - Chủ tịch UBMTTQ huyện

12

Vũ Đình Kỳ

TVHU - Trưởng công an huyện

13

Dương Quang Phức

TVHU - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

14

Nguyễn Thị Thu Hiền

TVHU - Trưởng Phòng NN&PTNT

15

Nguyễn Văn Thành

HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện

16

Nguyễn Duy Tú

HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

17

Nguyễn Văn Cương

HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy

18

Nguyễn Anh Thắng

HUV - Trưởng phòng văn hóa và Thông tin

19

Dương Đức Thuận

HUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

20

Trương Văn Quân

HUV - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

21

Trần Thị Hường

HUV - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

22

Nguyễn Văn Hồng

HUV - Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

23

Lê Thanh Bình

HUV - Chủ tịch Hội Nông dân

24

Lê Thị Phượng

HUV - Chủ tịch Hội LHPN huyện

25

Nguyễn Thanh Vân

HUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

26

Nguyễn Hồng Mạnh

HUV - Bí thư Huyện đoàn

27

Nguyễn Văn Thanh

HUV - Trưởng Phòng LĐTBXH

28

Lê Xuân Hồng

HUV - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

29

Nguyễn Văn Thọ

HUV - Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

30

Nguyễn Văn Bảng

HUV - Trưởng Phòng TN&MT

31

Nguyễn Đắc Hữu

HUV - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

32

Nguyễn Tiến Tiêm

HUV - Chánh Thanh tra huyện

33

Nguyễn Văn Tụ

HUV - Trưởng Phòng Tư pháp

34

Phạm Đình Đức

HUV - Trưởng Phòng Y tế

35

Đỗ Văn Đại

HUV - Chánh án Tòa án nhân dân

36

Nguyễn Thị Chiển

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuân

37

Trần Văn Quang

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Châu Phong

38

Nguyễn Quang Tuyến

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng

39

Nguyễn Khắc Bốn

HUV - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Phố Mới

40

Lê Công Hiển

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Quế Tân

41

Phan Bá Sắc

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Bồng Lai

BBT