Tổ chức bộ máy Huyện ủy

22/01/2016 09:00 Số lượt xem: 14120

TỔ CHỨC BỘ MÁY HUYỆN ỦY QUẾ VÕ
 
1. Bí thư Huyện Ủy

Đồng chí: Lê Hồng Phúc
Bí thư Huyện ủy huyện Quế Võ
Thư điện tử: lhphuc.qv@bacninh.gov.vn
 

 

2. Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy

Đồng chí: Nguyễn Đức Lợi
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Quế Võ
Thư điện tử: ndloi.qv@bacninh.gov.vn

 

3. Phó Bí thư Huyện ủy

Đồng chí: Đặng Văn Tuấn
Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện
Thư điện tử: dvtuan.qv@bacninh.gov.vn

 

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2020-2025

1

Lê Hồng Phúc

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2

Nguyễn Đức Lợi

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

3

Đặng Văn Tuấn

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

4

Nguyễn Thế Phiệt

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

5

Nguyễn Bá Quân

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

6

Hoàng Trọng Lượng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

7

Lê Xuân Hồng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

8

Nguyễn Duy Tú

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

9

Nguyễn Thị Hiển

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện.

10

Vũ Đình Kỳ

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện.

11

Bùi Văn Vinh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

12

Nguyễn Hải Hoàng

Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

13

Dương Đức Thuận

Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

14

Nguyễn Khắc Kiên

Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

15

Nguyễn Văn Hồng

Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy.

16

Nguyễn Hồng Mạnh

Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn.

17

Lê Thị Phượng

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

18

Trần Thị Hường

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

19

Nguyễn Thanh Vân

Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

20

Nguyễn Văn Thanh

Huyện ủy viên, Trường phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

21

Nguyễn Văn Cương

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng.

22

Nguyễn Văn Bảng

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

23

Nguyễn Tiến Tiêm

Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện.

24

Nguyễn Văn Tụ

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện kiêm Bí thư Đảng ủy xã Phù Lương.

25

Nguyễn Anh Thắng

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin.

26

Vũ Công Thập

Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện Kiêm sát nhân dân huyện.

27

Nguyễn Đắc Dũng

Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện.

28

Nguyễn Thị Hương

Huyện ủy viên, Trường phòng Tài chính - Kế hoạch.

29

Dư Phương Chi

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ.

30

Nguyễn Thanh Sơn

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo.

31

Trương Văn Quân

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Xá.

32

Lê Thanh Bình

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Hòa.

33

Nguyễn Khắc Bốn

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Phố Mới.

34

Nguyễn Văn Huy

Huyện ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Xuân.

35

Vũ Đình Ninh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Lãng.

36

Nguyễn Đắc Chiến

Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng.

37

Trần Trọng Hà

Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phương Liễu.

 

BBT