Tiểu ban tuyên truyền bầu cử họp bàn biện pháp tập trung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc Hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

02/03/2021 16:30 Số lượt xem: 217

Ngày 2/ 3, Tiểu Ban tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp bàn biện pháp tập trung tuyên truyền cho cuộc bầu cử. Đồng chí Nguyễn Duy Tú, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, Trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên trong tiểu ban đã được nghe Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Theo đó, các thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ tiểu ban phân công bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, Kế hoạch của Ủy ban bầu cử huyện, Kế hoạch của tiểu ban, xây dựng kế hoạch nội dung tuyên truyền theo từng đợt, trong đó tập trung cao điểm từ tháng 4 năm 2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021. Bên cạnh đó tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kẻ vẽ pano, áp phích, khẩu hiệu. Tuyên truyền cho các các đoàn, viên hội và nhân dân, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình để sáng suốt lựa chọn các đại biểu có đức có tài vào Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp./.

Hoàng Huy (Đài PT Quế Võ)