Thường trực HĐND tỉnh giao ban Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố

07/04/2018 09:58 Số lượt xem: 764
Ngày 6-4, tại Quế Võ, Thường trực HĐND tỉnh giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố quý I-2018. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Hạnh Chung trao đổi với các đại biểu dự giao ban.

 

Quý I, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành các kế hoạch, chương trình công tác. Về phương hướng, nhiệm vụ quý II, Thường trực HĐND tỉnh tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt kỳ họp thứ Bẩy của HĐND tỉnh; tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, đối với người nghèo, người có công với cách mạng và đối tượng chính sách xã hội năm 2016-2017; tổ chức tập huấn về kỹ năng hoạt động cho Thường trực HĐND và các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu tập trung thảo luận chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh và cấp huyện”. Các ý kiến làm rõ vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND trong xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động tiếp xúc cử tri; vai trò, trách nhiệm của Tổ đại biểu HĐND trong phân loại ý kiến cử tri, xây dựng báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với Ủy ban MTTQ các cấp trong hoạt động tiếp xúc cử tri;... 

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện trên cơ sở tiếp thu kết quả thảo luận, tập trung thực hiện tốt hơn hoạt động tiếp xúc cử tri trong thời gian tới; Thường trực HĐND cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong hoạt động tiếp xúc cử tri, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp trong xây dựng và triển khai tiếp xúc cử tri; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để thu hút  đông đảo thành phần cử tri tham dự, khắc phục tình trạng đại cử tri; nâng cao trách nhiệm, kỹ năng của đại biểu HĐND trong hoạt động tiếp xúc cử tri; Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nguồn: Báo Bắc Ninh