Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại huyện Quế Võ

08/10/2019 14:34 Số lượt xem: 168

Ngày 8-10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại huyện Quế Võ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Thu phát biểu kết luận buổi làm việc

Đoàn nghe báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay; chất vấn, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong thực hiện và tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của huyện để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

Qua giám sát cho thấy, những năm qua huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Cụ thể, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tới các xã, thị trấn, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn. Huyện thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Từ đầu năm 2016 đến nay, huyện kiểm tra 99 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, tiến hành xử lý vi phạm hành chính 7 đơn vị, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 30 triệu đồng.

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề và cộng đồng dân cư được thực hiện hiệu quả. Huyện có làng ghề gốm mỹ nghệ tại xã Phù Lãng, tháng 5-2019, UBND huyện phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề. Hiện 100% thôn, khu phố có tổ vệ sinh môi trường và duy trì hoạt động ổn định, góp phần hạn chế tình trạng đổ rác thải không đúng nơi quy định tại các khu dân cư.

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy một số hạn chế: Tình trạng ô nhiễm nước thải sinh hoạt, ô nhiễm từ chất thải nông nghiệp và xây dựng có xu hướng gia tăng; tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại một số xã chưa bền vững; lực lượng cán bộ làm công tác môi trường, nhất là tại các xã, thị trấn còn mỏng chưa đáp ứng yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra;...

Kết luận giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Thu ghi nhận, biểu dương kết quả huyện Quế Võ đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường thời gian qua; đồng thời yêu cầu  huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý nhà nước và đẩy mạnh xã hội hóa về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải; tổ chức thực hiện hiệu quả thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt; xây dựng, phổ biến và nhân rộng các mô hình sản xuất thân thiện môi trường.../.

Nguồn: Báo Bắc Ninh