Thường trực HĐND huyện

26/01/2016 02:52 Số lượt xem: 4476

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ


1. Chủ tịch HĐND Huyện

Đồng chí: Đặng Văn Tuấn
Chủ tịch HĐND huyện
Thư điện tử: dvtuan.qv@bacninh.gov.vn


2. Phó Chủ tịch HĐND Huyện

Đồng chí: Nguyễn Hồng Pha
Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND Huyện Quế Võ
Thư điện tử: nhpha.qv@bacninh.gov.vn


3. Phó Chủ tịch HĐND Huyện

Đồng chí: Nguyễn Duy Tú
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Huyện Quế Võ
Thư điện tử: ndtu.qv@bacninh.gov.vn

 

4. Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Đồng chí: Nguyễn Thế Phiệt
UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Thư điện tử: ntphiet.qv@bacninh.gov.vn

 

5. Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

 

Đồng chí: Nguyễn Bá Quân
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Thư điện tử: nbquan.qv@bacninh.gov.vn

BBT