Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị Quế Võ trỏ thành Đô thị loại IV vào năm 2019 (*)

07/01/2019 10:32 Số lượt xem: 182

Ngày 5/1/2019 , huyện Quế Võ tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Minh Xuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Hồng Phúc, Phó Bó thư Huyện ủy.

Tại buổi tổng kết, đồng chí Hoàng Minh Xuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2019. BBT Cổng Thông tin điện tử Quế Võ giới thiệu nội dung phong trào thi đua do đồng chí Chủ tịch UBND huyện phát động.

Năm 2018, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Quế Võ đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, đã đạt và vượt 16/26 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 đề ra.

Năm 2019, kế thừa và phát huy những thành tích đạt được, song chúng ta đang đối diện với với nhiều khó khăn, thách thức như tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá các loại vật tư nông nghiệp có xu hướng tăng cao...; nhu cầu đầu tư cho phát triển, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng tăng, trong khi nguồn lực còn hạn chế...

 Trong bối cảnh đó, huyện Quế Võ đề ra các mục tiêu chủ yếu năm 2019:

- Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 10,6% so với ước thực hiện năm 2018;

- Tỷ trọng cơ cấu GRDP: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 9,5 %; Công nghiệp - xây dựng 54,4%; dịch vụ 36,1%.

- Tổng giá trị sản xuất ước đạt: 44.823,5 tỷ đồng (giá SS năm 2010), tương đương 50.040,7 tỷ đồng (giá hiện hành);

- Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 1ha canh tác đạt từ 127 - 130 triệu đồng.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 525,112 tỷ đồng.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6% , (theo chuẩn hiện hành).

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề: 69%.

- Giải quyết việc làm mới: 3.000 - 3.200 lao động.

- Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế: 97% - 98%.

- Phấn đấu xây dựng từ 30 - 40% các tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị.

- Tiếp tục giữ vững trên 85% chính quyền cơ sở, các cơ quan Nhà nước thuộc huyện vững mạnh, không có đơn vị yếu.

Năm 2019, thực hiện phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch” do Tỉnh ủy phát động, để thực hiện tốt chủ đề của năm và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Huyện tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nông nghiệp công nghệ cao của Tỉnh; thực hiện tốt Đề án tích tụ ruộng đất; Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng chất lượng, giá trị, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Tập trung xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa đạt tiêu chuẩn an toàn.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn và mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường nông thôn, môi trường làng nghề, chú trọng phối hợp làm tốt công tác giám sát, vận hành hiệu quả khu xử lý rác thải Phù Lãng, tạo lập môi trường nông nghiệp, nông dân, nông thôn Quế Võ sạch hơn, an toàn hơn.

2. Quyết liệt chỉ đạo, điều hành kinh tế để tăng trưởng đạt tốc độ theo kế hoạch đề ra.

3. Chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông, nhất là khu vực đô thị lõi Quế Võ và vùng phụ cận.

4. Tiếp tục triển khai đồng bộ việc thực hiện Đề án đề nghị công nhận Đô thị Quế Võ là đô thị loại 4 vào năm 2019; hướng tới mục tiêu đưa Quế Võ trở thành quận vào năm 2022.

5. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới và tiêu chí huyện nông thôn mới. Tiến tới xây dựng mô hình NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU tại một số địa phương như Phượng Mao, Cách Bi, Mộ Đạo…

6. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có công trên địa bàn

7. Quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thí điểm sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tinh gọn bộ máy, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

8. Các phòng ban, ngành, các xã, thị trấn tăng cường giải quyết đơn thư của nhân dân, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương.

9. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nhiệm vụ quan trọng của huyện trong thời gian tới không chỉ là phát huy những kết quả đã đạt được mà còn là xây dựng tầm nhìn dài hạn trên nền tảng tạo dựng những nhân tố mới, phát huy tối đa tiềm năng, tận dụng tốt cơ hội để đưa Quế Võ phát triển nhanh, ổn định và bền vững.

Với khí thế mới, quyết tâm mới, tin tưởng sâu sắc vào tương lai phát triển của huyện, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng thúc đẩy việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, đưa đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại 4 vào năm 2019 và Quế Võ trở thành quận vào năm 2022./.

(*) Đầu đề do BBT đặt

BBT