Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên huyện Quế Võ năm 2016

18/04/2017 09:49 Số lượt xem: 4771

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-SNV ngày 12/4/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS của UBND huyện Quế Võ năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên huyện Quế Võ năm 2016.

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN QUẾ VÕ NĂM 2016

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ dung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-SNV ngày 12/4/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS của UBND huyện Quế Võ năm 2016,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên huyện Quế Võ năm 2016 như sau:

- Tổng số thí sinh trúng tuyển 264 người, trong đó số thí sinh tuyển thẳng theo chính sách thu hút và sử dụng nhân tài 29 người, qua thi tuyển: 235 người.

(Có quyết định phê duyệt và danh sách kèm theo)

- Đúng 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2017 người trúng tuyển có mặt tại Nhà văn hóa huyện Quế Võ để nhận quyết định tuyển dụng.

- Chậm nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng người trúng tuyển phải đến ký hợp đồng làm việc tại đơn vị được bố trí công tác. Chậm nhất 20 ngày làm việc người trúng tuyển phải đến nhận việc theo hợp đồng làm việc đã được ký kết.

Nếu quá thời gian quy định trên người trúng tuyển không đến nhận quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc, nhận việc theo quy định, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ sẽ hủy kết quả trúng tuyển theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện Quế Võ thông báo để thí sinh, các cơ quan, đơn vị được biết./.


NỘI DUNG CHI TIẾT:

1. Thông báo công nhận két quả trúng tuyển

2. Quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ

BBT