Thông báo tổng đài tiếp nhận tư vấn hỗ trợ công dân trong giải quyết TTHC

06/11/2019 09:59 Số lượt xem: 238

Thông báo tổng đài tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ công dân trong giải quyết thủ tục hành chính như sau:

  • Thời gian thực hiện tổng đài: Từ ngày 01/11/2019.
  • Số hotline tổng đài: 0816.82.56.56.
  • Thời gian tiếp nhận tổng đài: Trong giờ hành chính.