Thông báo Kết quả điểm phúc khảo của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức giáo viên huyện Quế Võ năm 2016

06/03/2017 17:31 Số lượt xem: 2890

Căn cứ Kế hoạch số 1145/KH-UBND ngày 18/11/2016 của UBND huyện Quế Võ về việc thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2016; Căn cứ kết quả chấm phúc khảo bài thi, Hội đồng thi huyện Quế Võ thông báo điểm phúc khảo của thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên huyện Quế Võ năm 2016.

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐIỂM PHÚC KHẢO CỦA THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN QUẾ VÕ NĂM 2016

 

Căn cứ Kế hoạch số 1145/KH-UBND ngày 18/11/2016 của UBND huyện Quế Võ về việc thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2016;

Căn cứ kết quả chấm phúc khảo bài thi, Hội đồng thi huyện Quế Võ thông báo điểm phúc khảo của thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên huyện Quế Võ năm 2016 như sau:

- Danh sách khối Mầm non: 53 thí sinh;

- Danh sách khối Tiểu học: 17 thí sinh;

- Danh sách khối Trung học cơ sở: 24 thí sinh.

(Có danh sách kèm theo)

Thông tin chi tiết được niêm yết công khai tại Trụ sở UBND huyện Quế Võ và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ http://quevo.bacninh.gov.vn.

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên huyện Quế Võ thông báo để thí sinh, các cơ quan, đơn vị được biết./.


NỘI DUNG CHI TIẾT:

1. Thông báo kết quả chấm phúc khảo

2. Danh sách khối MẦM NON

3. Danh sách khối TIỂU HỌC

4. Danh sách khối THCS

BBT