Thông báo kết quả đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

15/02/2019 09:14 Số lượt xem: 238

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018

NỘI DUNG CHI TIẾT: Văn bản v/v công khai kết quả đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

BBT