Thông báo Kế hoạch thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2018

14/08/2018 16:30 Số lượt xem: 1500
Thông báo Kế hoạch thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.
BBT
Nguồn: PNV