Thông báo công khai dự toán ngân sách năm 2019 trên địa bàn huyện

12/09/2019 15:17 Số lượt xem: 40
UBND huyện Quế Võ đăng tải Thông báo công khai dự toán ngân sách năm 2019 trên địa bàn huyện trên Cổng TTĐT.