Thông báo công khai dự án lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi, huyện Quế Võ

10/06/2019 17:03 Số lượt xem: 483

UBND huyện Quế Võ đăng tải Thông báo công khai dự án lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi, huyện Quế Võ.