Thông báo các Kế hoạch thanh kiểm tra huyện Quế Võ năm 2019

15/01/2019 11:07 Số lượt xem: 112

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA HUYỆN QUẾ VÕ NĂM 2019

1. Kế hoạch thanh tra huyện Quế Võ năm 2019.

BBT