Tăng cường kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

25/09/2018 11:05 Số lượt xem: 263

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Quế Võ hiện có 238 cơ sở hành nghề y, dược; trong đó 75 cơ sở hành nghề y, 118 cơ sở hành nghề dược và 45 cơ sở thẩm mỹ, massage.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, trong 8 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành thanh tra, kiểm tra 68 cơ sở, phát hiện và xử lý vi phạm 7 cơ sở với tổng số tiền xử phạt 77 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 08 cơ sở và nhắc nhở 22 cơ sở.

Qua thực tế kiểm tra cho thấy, sự vào cuộc của một số địa phương trong công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập còn chưa mạnh, trong khi việc xử lý vi phạm chưa thực hiện theo thẩm quyền được phân cấp, khi phát hiện sai phạm chỉ báo cáo cấp trên; chế tài áp dụng trong quá trình xử lý vi phạm chưa đủ mạnh dẫn đến có một số cơ sở tái phạm, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình giám sát, phát hiện sai phạm đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân còn thiếu. Bên cạnh đó, ý thức tự giác của chủ các cơ sở chưa cao, còn có các cơ sở chưa có giấy phép hoạt động… Một số phòng khám chuyên khoa, đa khoa trên địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng vừa khám, chữa bệnh, kê đơn vừa bán thuốc. Vấn đề xử lý chất thải y tế ở nhiều cơ sở y tế tư nhân còn chưa thực hiện đúng quy định.

Bệnh viện đa khoa Quế Võ làm tốt chức năng khám chữa bệnh cho nhân dân

 Tại một số cơ sở  hành nghề dược việc cập nhập sổ sách chưa đầy đủ, sắp xếp thuốc chưa đúng quy định, còn để lẫn thực phẩm chức năng với thuốc. Cơ sở kinh doanh thuốc không đúng địa chỉ ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Cơ sở kinh doanh thuốc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã hết thời hạn hiệu lực, đang làm thủ tục đề nghị cấp lại theo quy định. Sự vào cuộc trong xử lý vi phạm hành chính của một số xã, thị trấn còn chưa quyết liệt, việc bám sát địa bàn rà soát, tham mưu xử lý của Trạm y tế  xã, thị trấn còn hạn chế.

Thời gian tới, UBND huyện Quế Võ chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn. Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra hành nghề y, dược trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các cơ sở hành nghề không phép theo quy định. Tổ chức 1-2 lớp tập huấn công tác hành nghề y, dược ngoài công lập cho các cơ sở hành nghề trên địa bàn về các kiến thức, quy định của pháp luật trong hành nghề y, dược tư nhân. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp cụ thể đối với các cấp (huyện, xã) và các cơ quan chuyên môn quản lý từng đối tượng, cơ sở cụ thể, tránh chồng chéo, khó khăn trong quản lý cơ sở. Đề nghị Sở Y tế tăng cường công tác phối hợp trong quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Quế Võ./.

M.T