Quyết tâm chính trị hoàn thành mục tiêu xây dựng Huyện nông thôn mới và xây dựng Đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại IV trong năm 2019 (*)

19/12/2018 15:09 Số lượt xem: 331

Lời Ban biên tập: Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Quế Võ khóa XIX tổ chức ngày 18 và 19/12/2018, đồng chí Hoàng Minh Xuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã có bài phát biểu quan trọng, nêu bật những kết quả đạt được của UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, đồng thời đề ra phương hướng, những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019. Nhân dịp này, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Quế Võ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nội dung bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND huyện dưới tựa đề.

 

Quyết tâm chính trị hoàn thành mục tiêu xây dựng

Huyện nông thôn mới và xây dựng Đô thị Quế Võ

trở thành đô thị loại IV trong năm 2019 (*)

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp !

Kính thưa các đại biểu dự kỳ họp !

Thưa toàn thể cử tri trong huyện !

 

Trong chương trình của kỳ họp, UBND huyện đã trình HĐND huyện xem xét, thảo luận 10 báo cáo có tính chất thường kỳ, 1 báo cáo về Đề án đề nghị công nhận đô thị Quế Võ là đô thị loại 4 vào năm 2019, cùng một số Tờ trình xuất phát yêu cầu thực tiễn như phát triển nông nghiệp, nông thôn, an sinh xã hội.

Đây là những vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa lâu dài, thể hiện rõ quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với quan tâm chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh và phúc lợi xã hội.

Qua thảo luận, các đại biểu HĐND huyện đã đóng góp nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc, thiện chí, mang tính xây dựng, thiết thực. UBND huyện ghi nhận, tiếp thu và đánh giá cao ý kiến của các đại biểu.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND huyện đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên UBND huyện. 

 Thay mặt UBND huyện, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện đã đóng góp ý kiến xác đáng đối với các nội dung mà UBND huyện đã trình, báo cáo; đồng thời dành sự tín nhiệm cao đối với các thành viên UBND huyện.

Chúng tôi coi đây là sự động viên, khích lệ rất ý nghĩa, trong thời gian tới từng thành viên UBND huyện sẽ tiếp tục kiểm điểm, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, tồn tại, phát huy những kết quả đã đạt được, để xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của đại biểu và nhân dân trong huyện. 

 Kính thưa các đại biểu và cử tri !

Năm 2018, thực hiện chủ trương của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, quyết liệt chỉ đạo, điều hành, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. 

Với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, khẳng định vị thế, xây dựng huyện Quế Võ ngày càng phát triển ổn định

Báo cáo chi tiết đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã trình bày, tôi xin khái quát một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Kinh tế của huyện phát triển khá toàn diện, đã đạt và vượt 16/26 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 đề ra.

Năm 2018, tổng sản phẩm GRDP ước thực hiện đạt 8.498,2 tỷ đồng (giá SS 2010), tăng 10,9% so với thực hiện năm 2017. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: khu vực Công nghiệp - XD chiếm 54,2%; khu vực Dịch vụ chiếm 36,0%; khu vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 9,8%.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,3 triệu đồng/người/năm, tương đương 2.570 USD/người/năm, tăng 21,9 triệu đồng so với thực hiện năm 2015.

Nông nghiệp và phát triển nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực: năng suất lúa đạt 64,5 tạ/ha (tăng 1,86 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2017). Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 1ha canh tác đạt 126 triệu đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Hạ tầng nông thôn với nhiều công trình về giao thông, trường học, thiết chế văn hóa... được đầu tư nâng cấp và tu bổ sửa chữa. Huyện đã chỉ đạo xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, xây dựng cổng chào tại các thôn làng trên địa bàn, tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn huyện nhà.

- Toàn huyện đạt 380 tiêu chí nông thôn mới, tương đương 19 tiêu chí/xã, trong đó năm 2018 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Như vậy đến nay, 100% các xã trong huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt so với kế hoạch đề ra 2 năm. Huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đã hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn.

Xét trên bình diện chung toàn tỉnh về xây dựng nông thôn mới thì chúng ta đứng sau thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du – đây là các  địa phương đã được công nhận hoàn thành và đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện tại Quế Võ cùng với huyện Gia Bình đang đề nghị Trung ương công nhận đạt huyện nông thôn mới trong năm 2018.

 Tuy nhiên nếu xét về số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới thì Quế Võ đứng hàng đầu với 20/20 . Kết quả này đã cho thấy sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong những năm qua.

2. Quyết tâm thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị nhà nước. Trong năm, UBND huyện đã chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh Bắc Ninh. Đến nay đã có 23/51 trường hợp được UBND tỉnh phê duyệt (Cán bộ, công chức xã: 15/15 người, công chức huyện 1/1 người, viên chức quản lý 1/1 người, viên chức hành chính các trường học 5/5 người, giáo viên 1/29 người), còn lại 28/51 trường hợp quản lý, giáo viên chưa được giải quyết.

Tính đến thời điểm hiện tại số cán bộ, công chức cấp huyện là 80/82 chỉ tiêu, đã đạt theo yêu cầu tinh giản biên chế đến năm 2021 là 10% so với chỉ tiêu năm 2015 (89 chỉ tiêu).

- Thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị là Trạm Khuyến nông, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm chăn nuôi và thú y. Đồng thời cùng với tỉnh tiến hành sáp nhập ba đơn vị là Bệnh viện đa khoa Quế Võ, Trung tâm y tế và Chi cục Dân số huyện thành Trung tâm y tế huyện, hiện đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Kết quả xếp loại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn: Có 12/12 phòng thuộc UBND huyện đạt trong sạch vững mạnh, 17/21 UBND cấp xã đạt trong sạch vững mạnh, 3 xã xếp loại khá, 1 xã xếp loại trung bình.

3. Phát triển đô thị đạt nhiều nhiều kết quả nổi bật, nhất là việc thực hiện Đề án xây dựng đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại IV vào năm 2019. Hiện tại thì đô thị Phố Mới mở rộng đã đạt 82,58 điểm/100 điểm tối đa so với các tiêu chuẩn của đô thị loại IV theo Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13. Trong đó có 37/59 tiêu chuẩn đạt ngưỡng tiêu chuẩn cao, 12/59 tiêu chuẩn đạt điểm ở ngưỡng tiêu chuẩn trung bình và thấp, 10/59 tiêu chuẩn chưa. Đây là những tiêu chuẩn mà huyện cần tập trung huy động nguồn lực, nhanh chóng đầu tư hướng tới phát triển đồng bộ theo các tiêu chuẩn của đô thị loại 4.

4. Quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Toàn huyện đã có 92,1% số gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 104/111 làng, khu phố đạt danh hiệu Làng văn hóa, Khu phố văn hóa, bằng 93,6%; 74,6% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tham gia các môn thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 2 toàn đoàn.

- Thực hiện tốt việc triển khai hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, người có công, hỗ nghèo về sửa chữa, xây mới nhà ở theo quy định của Tỉnh, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

5. Tập trung giải quyết đơn thư, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kính thưa các đại biểu và toàn thể cử tri !

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với huyện nhà trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi cơ bản, song còn không ít khó khăn, thách thức, kinh tế nước ta đang hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai xảy ra ở nhiều nơi; tình trạng ô nhiễm môi trường; giá các loại vật tư nông nghiệp tăng cao...; trong tỉnh và huyện nhu cầu đầu tư phát triển, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh rất lớn trong khi nguồn lực còn hạn hẹp

Đây được xem là một áp lực mà Quế Võ cần vượt qua, để phát triển bền vững và hội nhập hiệu quả cùng sự phát triển chung của tỉnh. 

Vấn đề đặt ra đối với Quế Võ đó là:

- Trước mắt chúng ta cần tăng cường công tác chỉ đạo, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí XÃ VÀ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI, sẵn sàng cho việc đón Đoàn công tác của các bộ ngành Trung ương về kiểm tra, thẩm định kết quả, làm tiền đề cho việc công nhận Quế Võ đạt HUYỆN NÔNG THÔN MỚI năm 2018.

- Thứ hai là cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng đô thị Quế Võ trở thành Đô thị loại IV vào năm 2019, nhất là đối với 12/59 tiêu chuẩn đạt điểm ở ngưỡng tiêu chuẩn trung bình và thấp và 10/59 tiêu chuẩn chưa đạt.

Việc xây dựng đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại 4 vào năm 2019 là 1 tiêu chí quan trọng chúng ta cần quyết liệt thực hiện để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 đã đề ra.

Kính thưa các đại biểu và toàn thể cử tri!

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tập trung thực hiện các giải pháp đã nêu trong báo cáo, đồng thời xác định những vấn đề trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể:

1. Thực hiện chủ đề năm 2019 của tỉnh là “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch” và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại kỳ họp HĐND huyện. Đây cần được xem là một quyết tâm chính trị mà chúng ta cần phấn đấu  triển khai đồng bộ các giải pháp của Tỉnh, của huyện để tạo được môi trường sống trong lành cho nhân dân.

2. Quyết liệt chỉ đạo, điều hành kinh tế để mức tăng trưởng đạt 10,6% so với thực hiện năm 2018.

3. Tập trung quyết liệt công tác chỉ đạo, hoàn thành cao nhất mục tiêu xây dựng Đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại IV trong năm 2019

4. Về xây dựng Nông thôn mới

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới và huyện nông thôn mới. Tiến tới xây dựng mô hình NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU tại một số địa phương như Phượng Mao, Cách Bi, Mộ Đạo.

Tiếp tục đầu tư hạ tầng nông thôn, đặc biệt là giao thông, thiết chế văn hóa, giáo dục (chú ý khu vệ sinh đạt chuẩn ở các trường học trên địa bàn huyện).

5. Tập trung cải thiện môi trường để phát triển bền vững

- Tiếp tục phát huy hiệu quả khu xử lý rác tập trung Phù Lãng.

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ Đề án thực hiện chủ đề năm 2019 của tỉnh là  “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các quy định của Tỉnh liên quan đến việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và chế tài xử lý vi phạm.

6. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng cần đảm bảo quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Theo thống kê, toàn huyện hiện có 13 dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại 5 xã, thị trấn với tổng diện tích thu hồi khoảng 50,85 ha. Tuy nhiên trong năm 2018 cùng ta mới thực hiện xong việc đấu giá tại 2 dự án tại thị trấn Phố Mới và xã Phương Mao.

Ngoài 2 dự án đã đấu giá xong, hiện tại thị trấn Phố Mới 1 dự án; Phượng Mao có 1 dự án; Việt Hùng có 2 dự án, diện tích 6,5 ha; Đào Viên có 1 dự án diện tích 1,2 ha; Nhân Hòa có 1 dự án diện tích 2,1 ha và xã Phương Liễu có 4 dự án với tổng diện tích là 25,03 ha và Châu Phong một dự án, diện tích 10,5 ha.

Việc thực hiện thành công các dự án đấu giá quyền sử dụng đất không chỉ là phương thức giúp Nhà nước huy động nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế, mà còn tạo cơ sở cho sự phát triển thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản, góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Vậy nên, UBND huyện yêu cầu các phòng ban chức năng, các địa phương có dự án cần vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác tuyên truyền, vận động, bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư vào triển khai dự án.

7. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông như xây cầu vượt KCN Quế Võ, đường gom Quế Võ, đường 287 nối QL18 - QL38 (để giảm tải đường 18 qua trung tâm huyện) và 11 dự án được UBND tỉnh đồng ý cho Quế Võ triển khai năm 2019.

8. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho hộ nghèo, người có công

9. Rà soát công tác giải quyết đơn thư, xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng, bảo đảm ổn định, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính thưa các đại biểu và toàn thể cử tri !

Sau hơn nửa nhiệm kỳ, những kết quả nổi bật năm 2018 là yếu tố rất quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18. Song cần nhận thức sâu sắc rằng, chúng ta đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn huyện phải khắc phục tồn tại, hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, tạo dựng những cơ hội mới, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội huyện nhà ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

Dưới sự lãnh đạo thường xuyên của Huyện ủy, UBND huyện trân trọng đề nghị và mong nhận được sự giám sát thường xuyên, hiệu quả của HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và cử tri trong toàn huyện.

UBND huyện kiên trì xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động phục vụ người dân, doanh nghiệp và luôn lắng nghe và mong muốn nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân.

 Kính chúc các đại biểu và toàn thể cử tri sức khoẻ, hạnh phúc và thành công !

Xin trân trọng cảm ơn !

 

(*) Đầu đề do BBT Cổng Thông tin điện tử Quế Võ đặt

BBT