Quế Võ với mục tiêu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp

17/10/2018 14:55 Số lượt xem: 305

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghiệp, huyện Quế Võ luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án về sản xuất nông nghiệp của tỉnh và của huyện như: Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Đề án thí điểm tổ chức sản xuất, tích tụ đất nông nghiệp thông qua thuê, góp ruộng; Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới; Đề án phát triển thương hiệu khoai tây Quế Võ...

Từ năm 2015 đến 2018, Quế Võ đã được hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp từ ngân sách tỉnh đạt  87, 389 tỷ đồng  trong đó trồng trọt 60, 369 tỷ đồng, chăn nuôi 5, 261 tỷ đồng, thủy sản 10,801 tỷ đồng, hỗ trợ máy móc, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm 9,164 tỷ đồng, hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ 337 triệu đồng, hỗ trợ khuyến khích sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm 1,513 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện đã hỗ trợ về bảo vệ thực vật, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho gạo tẻ thơm và khoai tây, hỗ trợ mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổng kinh phí hỗ trợ là 6,9 tỷ đồng.

Ứng dụng công nghệ cao, triển vọng mới trong sản xuất nông nghiệp ở Quế Võ (ảnh 1)

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ, công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh, thúc đẩy nông dân trong huyện tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, các kỹ thuật canh tác mới, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp, thay đổi mạnh mẽ cơ cấu các giống cây trồng, vật nuôi bằng các giống cây trồng vật nuôi mới có năng suất, chất lượng, giá trị, hiệu quả cao hơn như lúa Bắc thơm số 7, Nàng Xuân; khoai tây Marabel, dưa lê siêu ngọt; các giống bò lai Sind, lợn lai 3/4 máu ngoại, gà, vịt siêu trứng, ngan Pháp, bồ câu Pháp.; cá lăng, cá chép lai, cá chiên... Từ đó đã hình thành nhiều vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao với diện tích hàng  nghìn ha và vùng sản xuất khoai tây thương phẩm rộng lớn với 1.400-1.500 ha, sản lượng 25.000 tấn  mỗi năm.  

Toàn huyện hiện có 72 máy gặt đập liên hợp, 202 máy làm đất các loại, 150 máy phun thuốc trừ sâu . Đối với sản xuất lúa và khoai tây, hai cây trồng chính của huyện đã đưa cơ giới hóa vào tất cả các khâu trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo về thời vụ, mang lại giá trị, hiệu quả sản xuất cao hơn. Trong chăn nuôi đã ứng dụng xử lý môi trường bằng bể bioga và đệm lót sinh học. Trong nuôi trồng thủy sản đã chuyển từ quảng canh sang thâm canh, sử dụng quạt nước và chế phẩm sinh học xử lý môi trường ao nuôi, đồng thời phát triển thủy sản siêu thâm canh trên sông Đuống. Trong bảo quản, chế biến, toàn huyện có 40 kho lạnh, bảo quản 1.800 tấn khoai tây giống mỗi năm, đảm bảo cho sản xuất vụ đông.

Niềm vui của người dân trước một vụ mùa bội thu

Huyện đã xây dựng thương hiệu cho một số nông sản như gạo tẻ thơm Quế Võ, khoai tây Quế Võ, khuyến khích người dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực của huyện, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường, đồng thời từng bước thay đổi hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, hình thành các hợp tác xã khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.

Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật như vậy, song sản xuất nông nghiệp của huyện vẫn còn còn nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thiên nhiên, thời tiết, dịch bệnh. Chất lượng và tính cạnh tranh của phẩm nông nghiệp chưa cao, chưa có nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn an toàn. Việc ứng dụng công nghệ sau thu hoạch và liên kết tiêu thụ  đối với các sản phẩm chủ lực còn hạn chế. Việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là tự phát, chưa có nhiều mô hình HTX liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Vì vậy, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp để tạo ra các sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường và sản xuất theo chuỗi giá trị là hướng đi tất yếu cho nông nghiệp của huyện.

Ứng dụng công nghệ cao, triển vọng mới trong sản xuất nông nghiệp ở Quế Võ (ảnh 2)

Để thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trong thời gian tới, Quế Võ sẽ tập trung vào các giải pháp lựa chọn, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện theo chương trình “mỗi xã phường một sản phẩm”, trước mắt tập trung cho các sản phẩm như gạo tẻ thơm, khoai tây, dưa gang muối .. chỉ đạo sản xuất theo các vùng đạt tiêu chuẩn an toàn kết hợp cới thành lập các HTX khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào sơ chế, bảo quản nông sản, xây dựng khu chế biến, bảo quản khoai tây thương phẩm. Tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ cho các sản phẩm chủ lực của huyện. Tiếp tục khảo nghiệm, lựa chọn những cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật canh tác tiên tiến, thích ứng với biến đổi khí hậu và có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đồng  thời quan tâm hỗ trợ xây dựng mô hình điểm về nông nghiệp ứng dung công nghệ cao., triển khai Dự án Ứng dụng công nghệ khí canh để sản xuất khoai tây giống sạch bệnh nhằm từng bước chủ động về nguồn giống và giảm chi phí nhập khẩu. Tiếp tục thực hiện tốt các đề án về sản xuất nông nghiệp của tỉnh và của huyện, nhất là Đề án tích tụ ruộng đất, làm tiền đề cho cơ giới hóa và ứng dụng nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Huyện cũng đề nghị tỉnh xem xét, có hướng thực hiện đối với việc hỗ trợ các mô hình trong Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời khi ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nên theo hướng đơn giản hóa thủ tục để người sản xuất có thể tiếp cận. Ngoài chính sách chung, Đề nghị tỉnh tạo điều kiên hỗ trợ Quế Võ xây dựng khu sơ chế, bảo quản khoai tây thương phẩm. Đề nghị đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn ô đổi thửa để thuận lợi cho việc tích tụ ruộng đất./.

Thu Hiền - Phòng Nông nghiệp