Quế Võ với chương trình nước sạch vệ sinh môi trường

19/03/2019 15:20 Số lượt xem: 326

Huyện Quế Võ có 21 xã, thị trấn, 111 làng, khu phố với hơn 35 nghìn hộ trên 158.000 nhân khẩu. Huyện có 3 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích hơn 2000ha, đến nay đã thu hút hơn 2000 doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc  làm cho hàng chục nghìn lao động đến sinh sống và làm việc. Bên cạnh đó huyện còn có hãng chục làng có các ngành nghề truyền thống như sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất gốm, sản xuất mộc dân dụng, Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp … chính vì vậy áp lực về môi trường là rất lớn. 

Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp; kiểm tra, xử lý, giải quyết các sai phạm trong bảo vệ môi trường. Tăng cường quản lý nhà nước, vũng như phát động thực hiện “ngày chủ nhật xanh” thường xuyên hàng tuần để vệ sinh, làm xanh, sạch, gọn, đẹp đường lãng ngõ xóm ở tất cả các xã trên địa bàn huyện; triển khai có hiệu quả phòng trào “đường hoa phụ nữ”; khơi thông hệ thống thoát nước, quản lý chất thải nông nghiệp, vệ sinh đồng ruộng và thu gom tập trung bao bì thuốc bảo vệ thực vật thải bỏ; tổ chức kí cam kết đến từng hộ dân trên địa bàn trong việc bảo vệ môi trường...  Hiện nay, toàn huyện có 01 HTX vệ sinh môi trường thu gom rác thải sinh hoạt của thị trấn Phố Mới và 103 tổ vệ sinh môi trường của  các thôn trên địa bàn 20 xã với 1358 xe gom để thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh về các điểm tập trung, sau đó được 02 doanh nghiệp vận chuyển rác từ các thôn về khu xử lý rác thải tập trung của tỉnh tại xã Phù Lãng

Đối với nước sạch hiện trên địa bàn huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 nhà máy cung cấp nước sạch tập trung đủ cung cấp cho trên 90% dân cư nông thôn. Trong đó nhà máy nước mặt Long Phương cung cấp cho các xã Phượng Mao, Phương Liễu, Việt Hùng, Bồng Lai, Yên Giả,  Mộ Đạo. Chi Lăng, Hán Quảng Phù Lương Quế Tân, Bằng An, Việt Thống, Nhân Nhòa và Đại Xuân. Nhà Máy nước Đức Long cung cấp cho các xã Đức Long, Ngọc Xá, Châu Phong, Đào Viên và Cách Bi. Nhà máy nước Phù Lãng cung cấp cho các hộ dân trên địa bàn xã Phù Lãng. Và trạm cấp nước thị trấn Phố Mới cấp nước cho địa bàn thị trấn Phố Mới.

Đến nay, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh của 20 xã trên địa bàn huyện là 47.333 hộ, đạt 100%. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch (bao gồm những hộ sử dụng máy lọc nước đạt tiêu chuẩn và sử dụng nước máy, nước sạch của các đơn vị cung cấp nước sạch) trên địa bàn huyện là 42.694 hộ, đạt 90,2%. Để đảm bảo 100% hộ được sử dụng nước sạch, kể cả  hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, Huyện đã chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện đầu tư nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ các hộ xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Ngân hàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các hộ vay vốn nhanh, có vốn đầu tư công trình kịp thời, 24 tổ tiết kiệm và vay vốn đảm nhận nhiệm vụ giải ngân, chuyển tiền vốn đến tận tay từng hộ gia đình có nhu cầu vay vốn đầu tư xây dựng công trình. Đến nay, huyện Quế Võ còn 8.140 hộ nghèo, hộ chính sách vay vốn của ngân hàng với số tiền còn dư nợ trên 114 triệu đồng, dư nợ bình quân mỗi hộ là 12 triệu đồng. Ông Vũ Khánh Hưng, giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quế Võ cho biết. Thực hiện Quyết định số 1205/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính Phủ từ ngày 25/9/2018, Ngân hàng chính sách xã hội Quế Võ cho vay mỗi hộ nghèo, hộ chính sách để đầu tư xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường số tiền 20 triệu đồng. Số tiền này cũng tạo thêm nguồn lực tài chính để hộ nghèo, hộ chính sách xây dựng công trình nước sạch vệ sinh môi trường, thuận lợi hơn.

Để giữ vững tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng, đặc biệt là công nhân khu công nghiệp và người dân nông thôn, thời gian tới, Quế Võ sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường hơn nữa công tác quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; đồng thời tích cực vận động, hỗ trợ nhân dân xây mới các công trình vệ sinh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc xây dựng, bảo quản, sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Hoàng Huy- Văn Học (Đài PT Quế Võ)