Quế Võ triển khai thực hiện vệ sinh môi trường tuyến đường từ Quốc lộ 18 đến Nhà máy xử lý rác thải Phù Lãng

05/02/2021 15:29 Số lượt xem: 204

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Quế Võ, ngày 05/02/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Võ phối hợp với Công ty TNHH môi trường đô thị Hưng Phát triển khai việc thực hiện vệ sinh môi trường trên tuyến đường từ Quốc lộ 18 đến Nhà máy xử lý rác thải Phù Lãng.

Phương tiện chuyên dụng tham gia vệ sinh môi trường

Ngay trong ngày đầu tổ chức thực hiện, Công ty TNHH môi trường đô thị Hưng Phát đã huy động các công nhân và các phương tiện chuyên dụng như: Xe quét rác, hút bụi đường, xe vận chuyển rác thực hiện việc thu gom rác thải, vật liệu rơi vãi… trên tuyến đường từ Quốc lộ 18 đến Nhà máy xử lý rác thải Phù Lãng.

Những công nhân thực hiện việc thu gom rác thải

Theo những hộ dân sống trên địa bàn cho biết, trước đây trên tuyến đường từ Quốc lộ 18 đến Nhà máy xử lý rác thải Phù Lãng tình trạng rác thải sinh hoạt để không đúng nơi quy định, xe chở vật liệu làm rơi vãi thường xuyên xảy ra. Sau khi có lực lượng tham gia thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường trên tuyến đường thì quang cảnh môi trường đã được cải thiện, các vật liệu rơi vãi và rác thải để không đúng nơi quy định đã được thu gom vận chuyển đi.

Nguồn kinh phí đảm bảo duy trì hoạt động trước mắt được huy động từ nguồn xã hội hóa do các công ty thực hiện nhiệm vụ vận chuyển và xử lý rác thải tại Nhà máy xử lý rác thải Phù Lãng ủng hộ

Được biết trước đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Võ đã tổ chức họp bàn và thống nhất với các công ty thực hiện nhiệm vụ vận chuyển và xử lý rác thải tại Nhà máy xử lý rác thải Phù Lãng về việc thực hiện vệ sinh môi trường trên tuyến đường từ Quốc lộ 18 đến Nhà máy rác thải Phù Lãng. Theo đó, từ tháng 02 năm 2021, Công ty TNHH môi trường đô thị Hưng Phát là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện vệ sinh môi trường trên tuyến đường với thời gian định kỳ mỗi tháng 15 ngày. Nguồn kinh phí đảm bảo duy trì hoạt động trước mắt được huy động từ nguồn xã hội hóa do các công ty thực hiện nhiệm vụ vận chuyển và xử lý rác thải tại Nhà máy xử lý rác thải Phù Lãng ủng hộ.

Diện mạo mới trên tuyến đường từ Quốc lộ 18 đến Nhà máy xử lý rác thải Phù Lãng

Thời gian tới, huyện Quế Võ sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương trong huyện tiếp tục tổ chức triển khai và duy trì thực hiện vệ sinh môi trường trên các tuyến đường liên xã nhằm thay đổi diện mạo cảnh quan và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)