Quế Võ triển khai nhiệm vụ bảo hiểm y tế học sinh năm học 2017 - 2018

25/12/2017 08:49 Số lượt xem: 620
     Vừa qua UBND Huyện Quế Võ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016- 2017triển khai nhiệm vụ bảo hiểm y tế học sinh năm học 2017 - 2018

       

Trong năm học 2016-2017, với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể, UBND các xã thị trấn nhất là ngành giáo dục, các đơn vị trường học trong huyện đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, quyền lợi, trách nhiệm của học sinh khi tham gia bảo hiểm y tế. Vì vậy, trong năm học vừa qua toàn huyện có 50/50 trường tham gia, đạt 100% số trường. Với tổng số học sinh tham gia là 26.372 em đạt 100%, so với năm học 2015 – 2016 tăng 917 em, số tiền thu được là trên 15 tỷ 621 triệu đồng. Với số tiền được trích lại đã góp phần quan trọng giúp các nhà trường sử dụng cho việc mua thuốc, các vật dụng y tế phục vụ sơ cứu ban đầu. Trong năm học 2016-2017, nhiều em đã được bảo hiểm y tế thanh toán với số tiền cao như: em Hoàng Bá Minh sinh năm 2009 lớp 2B trường tiểu học Đào Viên với số tiền trên 60 triệu đồng, em Phạm Minh Thuận sinh năm 2009 lớp 2B trường tiểu học phù Lương với số tiền gần 44 triệu đồng.... Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm học 2017 – 2018, phấn đấu 100% số trường và 100% số học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Dịp này Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016-2017./.

Văn Dương ( Đài Quế Võ)