Quế Võ triển khai kế hoạch Tháng chiến dịch thuỷ lợi, cải tạo đất và làm đường giao thông nông thôn năm 2020

09/11/2020 07:35 Số lượt xem: 325

Ngày 06/11, UBND huyện Quế Võ tổ chứ hội nghị triển khai kế hoạch Tháng chiến dịch thuỷ lợi, cải tạo đất và làm đường giao thông nông thôn năm 2020. Đồng chí Nguyễn Bá Quân, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Bá Quân, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Quế Võ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan, đoàn thể của huyện, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn; Các đồng chí lãnh đạo UBND, cán bộ giao thông thủy lợi, trưởng thôn thuộc các xã, thị trấn trong huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong tháng chiến dịch năm 2020, toàn huyện tập trung nạo vét, tu bổ, sửa chữa, cải tạo nâng cấp hệ thống công trình thuỷ nông với khối lượng 72.694 m3, vớt bèo 43.760 m2 vớt bèo. Trong đó: Kênh tưới cấp 2 và cửa khẩu là 11.690 m3; kênh tiêu cấp 2 là 14.512 m3; kênh tưới, tiêu cấp 3+4 là 30.442 m3; bờ vùng, bờ thửa 16.050 m3. UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tập trung nạo vét, tu sửa các cống trên hệ thống kênh mương nội đồng; đắp bờ vùng, bờ thửa, rải cấp phối hệ thống đường nội đồng. Toàn huyện tập trung chỉnh trang, tu sửa các tuyến đường giao thông trọng điểm của huyện, của xã và các thôn; tiếp tục hoàn thiện cứng hóa hệ thống đường giao thông nông thôn.

Toàn huyện Quế Võ tập trung nạo vét, tu bổ, sửa chữa, cải tạo nâng cấp hệ thống công trình thuỷ nông với khối lượng 72.694 m3, vớt bèo 43.760 m2 vớt bèo trong Tháng chiến dịch năm 2020.

Về công tác chuẩn bị địa bàn, hiện trường, Xí nghiệp KTCTTL Quế Võ chịu trách nhiệm bơm tiêu nước để các xã, thị trấn nạo vét kênh tiêu. Các địa phương phối kết hợp chặt chẽ với Xí nghiệp KTCTTL Quế Võ để đưa nước tưới đúng thời kỳ, đúng điểm cần tưới, tạo điều kiện cho địa bàn tu bổ kênh mương khô ráo. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả làm đường giao thông nông thôn của các xã, thị trấn. Theo chỉ tiêu của kế hoạch Tháng chiến dịch thuỷ lợi, cải tạo đất và làm đường giao thông nông thôn năm 2020, UBND huyện yêu cầu các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tổ chức triển khai, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tháng chiến dịch trong thời gian từ ngày 10/11 - 30/11/2020./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)