Quế Võ triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 2017 - 2018

25/08/2017 13:53 Số lượt xem: 600

      Ngày 25/8, huyện Quế Võ đã tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2017 - 2018.

       

    Vụ mùa năm 2017, toàn huyện Quế Võ có 7.400 ha diện tích gieo trồng. Trong đó: Cây lúa 6.900 ha, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha; cây rau màu các loại là 500 ha trong đó: Khoai lang 30 ha, lạc 170 ha, dưa các loại 120 ha, còn lại là các loại rau màu khác. Vụ mùa năm 2017 trên địa bàn huyên Quế Võ diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến tương đối thuận lợi. Theo kế hoạch, vụ Đông năm 2017 - 2018, huyện Quế Võ phấn đấu gieo trồng đạt tổng diện tích 2.400 ha với các loại cây trồng: Khoai tây 1.400 ha, Ngô 200 ha, Bí xanh, bí đỏ 160 ha và một số loại rau mau khác. Đồng thời ổn định diện tích đi đôi với tăng cường thâm canh, ứng dựng KHKT vào sản xuất, gắn thị trường đầu ra để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Phát triển diện tích các loại cây trồng truyền thống phù hợp với điều kiện của từng địa phương, trong đó cây khoai tây và các loại cây chủ lực để mở rộng diện tích. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2017-2018, huyện Quế Võ đã đề ra các giải pháp cụ thể về quy hoạch diện tích đất, về giống, về thời vụ, kỹ thuật canh tác, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể về diện tích và cơ cấu giống cây trồng cụ thể cho các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra./.

Quang Hòa( Đài PT Quế Võ)

Thời tiết ngày 19/08/2018

Không lấy được dữ liệu từ server