Quế Võ triển khai Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

12/03/2019 09:31 Số lượt xem: 195

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện giới thiệu nội dung kế hoạch như sau:

Về mục đích, yêu cầu nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm và tổ chức khống chế hiệu quả bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế và những tác động của dịch bệnh đến môi trường, xã hội. Huy động tổng hợp nguồn lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm ngăn chặn không để xâm nhiễm và khống chế hiệu quả khi xảy ra bệnh Dịch tả Châu Phi trên địa bàn huyện. Về giải pháp, Kế hoạch hành động được thực hiện theo 2 tình huống, gồm: Tình huống khi chưa phát hiện bệnh và tình huống khi phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn để có biện pháp phòng chống hiệu quả.

Khi chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện, UBND huyện chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch động vật và cúm A ở người, Đội, Tổ cơ động liên ngành các cấp và chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện ứng phó bệnh Dịch tả Châu Phi ở các xã, thị trấn; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện theo các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Bắc Ninh. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với khả năng xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ở các cấp.

Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã, thị trấn, nơi có các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua, các địa phương có tổng đàn lợn với số lượng lớn, điểm thường xuyên có nhiều khách du lịch tham quan. Thành lập chốt kiểm dịch động vật tại đầu mối giao thông tiếp giáp với các địa phương có dịch nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm bệnh Dịch tả Châu Phi vào địa bàn huyện. Thống kê tổng đàn lợn nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi dịch bệnh. Tập trung kiểm soát tất cả các phương tiện vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn lưu thông và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn huyện. Tăng cường kiểm soát, giám sát các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy và khách du lịch đến huyện. Tiêu hủy đối với các loại lợn, sản phẩm của lợn nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép theo quy định của pháp luật.

Chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi là yêu cầu cấp bách đặt ra

Tăng cường chỉ đạo chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt; xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh. Tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường, khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất sát trùng; hằng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn theo quy định (có hướng dẫn kèm theo). Tăng cường giám sát, điều tra ổ dịch và ứng phó với dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng các trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu cần thiết cho việc tổ chức giám sát, điều tra dịch bệnh. Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc thì cần phối hợp với cơ quan chuyên môn lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh. Phối hợp với cơ quan chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm đối với các loại lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép vào địa bàn huyện; các loại lợn phát hiện bị bệnh, nghi bị bệnh tại các điểm, cơ sở giết mổ, tại các hộ, cơ sở chăn nuôi lợn hoặc trong quá trình vận chuyển; các sản phẩm thịt lợn đông lạnh, thịt lợn tươi, giăm bông, xúc xích, lạp sườn. Trường hợp phát hiện mẫu dương tính với bệnh Dịch tả Châu Phi thì phải tổ chức xử lý theo quy định.

Khi phát hiện ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện, chỉ đạo tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn bị bệnh, nghi bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Không điều trị lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Các địa phương lần đầu tiên phát hiện lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy cả đàn và các đàn lợn khu vực liền kề trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tại vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, trong vòng 48 giờ việc tiêu hủy được áp dụng đối với đàn lợn có triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi mà không nhất thiết phải chờ có kết quả xét nghiệm nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát tán, lây lan diện rộng. Đối với chăn nuôi trang trại số lượng lớn có nhiều dãy chuồng riêng biệt thì tiêu hủy toàn bộ lợn trong dãy chuồng bị bệnh; các dãy chuồng còn lại áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và lấy mẫu giám sát định kỳ. Nếu có nguy cơ lây nhiễm cao thì tiêu hủy toàn trang trại. Các bước tiêu hủy lợn bệnh, nghi bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được hướng dẫn theo phụ lục kèm theo.

Khoanh vùng ổ dịch: Ổ dịch là các gia trại, trang trại chăn nuôi lợn hoặc hộ gia đình chăn nuôi lợn trong 01 đơn vị cấp xã nơi phát hiện vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. Vùng dịch là xã, phường, thị trấn nơi có ổ dịch: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

Vùng bị dịch uy hiếp trong phạm vi 03 km xung quanh ổ dịch, thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. Vùng đệm trong phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch, thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc với tần suất 01 lần/tuần liên tục trong vòng 1 tháng kể từ khi có ổ dịch; đồng thời thực hiện việc theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

Quản lý vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn, và các sản phẩm lợn. Lập các chốt kiểm dịch, chốt kiểm soát dịch bệnh, đội kiểm dịch cơ động kiểm tra, kiểm soát, nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Không vận chuyển lợn con, lợn giống ra, vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp để nuôi tái đàn khi chưa có hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. Cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp đã được cấp “Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật” được phép vận chuyển ra ngoài dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền của địa phương sau khi đã lấy mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các bệnh cấm khác. Đối với lợn trưởng thành hoặc trong trường hợp chủ cơ sở nuôi lợn có nhu cầu giết mổ thì được phép giết mổ dưới sự giám sát của cán bộ thú y với điều kiện kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Thịt lợn và sản phẩm thịt lợn chỉ được phép tiêu thụ trong phạm vi vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm.

Quản lý chăn nuôi, an toàn sinh học, tái đàn sau khi hết dịch. Tăng cường chỉ đạo chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt; xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh. Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất; hằng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Thời điểm tái đàn sau dịch: 30 ngày kể từ khi tiêu hủy lợn hoặc sản phẩm của lợn bị nhiễm bệnh và đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cơ sở từng bước nuôi tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở. Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, khi đó mới tiếp tục tái nuôi tiếp và tái đàn.

Về chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh: Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì báo cơ quan thú y địa phương lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh; cần tập trung đối với đàn lợn tại vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng đệm. Tổ chức lấy mẫu đối với lợn nghi mắc bệnh, lợn chết không rõ nguyên nhân trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng đệm.

Về thông tin, tuyên truyền: Thường xuyên cập nhật và tổ chức các lớp tập huấn, thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến tất  người chăn nuôi và toàn dân về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ sự nguy hiểm của bệnh, đường lây lan bệnh và các biện pháp chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào huyện Quế Võ, đặc biệt phổ biến, tuyên truyền giải pháp 5 không để ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả Châu Phi (Không giấu dịch; Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt), nhưng phương pháp tuyên truyền tránh xảy ra tránh tình hiểu lầm gây hoang mang trong xã hội.

Cơ chế tài chính: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ phòng chống dịch được thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Kinh phí còn lại do người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, sản phẩm của lợn có trách nhiệm chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch hoặc huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch.

Chung tay hành động để kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

Theo kế hoạch, BCĐ phòng chống dịch động vật và cúm A ở người huyện chỉ đạo, tổ chức, thực hiện  các hoạt động ứng phó khẩn cấp bệnh Dịch tả Châu Phi trên địa bàn thuộc địa bàn đã được phân công. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chỉ đạo, thực hiện phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu tại các xã, thị trấn theo kế hoạch của UBND huyện. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức, thực hiện công tác tập huấn kỹ thuật phòng chống bệnh Dịch tả Châu Phi cho các địa phương. Cử cán bộ xuống cơ sở phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện công tác phòng chống Dịch tả Châu Phi ở các địa phương. Tổng hợp, báo cáo kết quả phòng chống bệnh Dịch tả Châu Phi về UBND huyện.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với phòng NN&PTNT huyện theo dõi diến biến và tổ chức triển khai biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả Châu Phi và tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh về UBND huyện. Tổ chức tập huấn kỹ thuật phòng chống bệnh Dịch tả Châu Phi cho mạng lưới thú y cơ sở, các địa phương và hộ chăn nuôi. Cử cán bộ xuống cơ sở phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác phòng chống Dịch tả Châu Phi. Hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; phương pháp xử lý đàn lợn mắc bệnh và lấy mẫu giám sát dịch bệnh. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị phòng, chống dịch; tổ chức theo dõi, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm xác định lưu hành bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm và các vùng có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện và xử lý khi phát hiện bệnh. Chỉ đạo tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, đặc biệt tại các cơ sở chăn nuôi nằm trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm và vùng có tổng đàn lợn chăn nuôi cao.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập, kiện toàn BCĐ phòng chống dịch động vật và cúm A ở người, Tổ cơ động phòng chống dịch bệnh, Chốt kiểm dịch động vật và xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp bệnh Dịch tả Châu Phi. Phối hợp với cơ quan chuyên môn chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở và các thôn, xóm, khu dân cư thực hiện các nội dung theo kế hoạch ứng phó bệnh Dịch tả Châu Phi của UBND huyện; thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình bệnh Dịch tả Châu Phi đảm bảo phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hiệu quả. Thống kê chính xác tổng đàn lợn tại địa phương; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng đại trà vụ Xuân - Hè năm 2019 và vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường theo quy định. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện ứng phó với bệnh Dịch tả Châu Phi. Phổ biến tới người chăn nuôi tăng cường biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho đàn lợn để tăng sức đề kháng; cách ly lợn khỏe với lợn ốm; áp dụng tôt các biện pháp phòng, chống dịch và khai báo kịp thời khi lợn bị ốm, chết để xử lư kịp thời, hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển, giết mổ lợn, các sản phẩm từ lợn đảm bảo sản phẩm lưu thông có nguồn gốc rõ ràng, đã được cơ quan thú y kiểm dịch và tuyên truyền cho nhân dân về diễn biến, tác hại của bệnh Dịch tả Châu Phi để người dân hiểu và phòng chống hiệu quả, đặc biệt thực hiện nghiêm túc giải pháp 5 không trong phòng chống bệnh Dịch tả Châu Phi: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai và tình hình dịch bệnh tại địa phương về UBND huyện, thông qua phòng NN&PTNT và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện./.

BBT