Quế Võ triển khai công tác chuẩn bị diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

12/07/2018 16:32 Số lượt xem: 438

Năm 2018, UBND huyện Quế Võ chọn xã Đào Viên triển khai thực hành diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chọn xã Phượng Mao thực hành kiểm tra nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ. Thời gian thực hành diễn tập và kiểm tra huy động lực lượng xong trước ngày 05 tháng 8/2018.

Trong những năm qua, việc triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Tuy nhiên trên thực tế, công tác này vẫn còn một số tồn tại như: Việc tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong nhân dân thực hiện chưa thường xuyên; một địa phương chưa chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều, vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi còn xảy ra.

Trước những biến động bất thường của thời tiết cho thấy, tình hình bão lũ năm 2018 diễn biến khó lường. Hệ thống đê điều của huyện còn nhiều điểm xung yếu, khi gặp lũ cao, gió bão lớn có thể xảy ra các sự cố, tình huống phức tạp. Xuất phát từ tình hình trên, để tăng cường nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ động phòng ngừa giảm nhẹ hậu quả khi thiên tai xảy ra, ngày 11/7/2018, UBND huyện Quế Võ ban hành các văn bản: Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã năm 2018; quyết định số 808/QĐ-UBND về việc Tổ chức thực hành diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã năm 2018; số 809/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo diễn tập; số 810/QĐ-UBND về việc thành lập Ban đạo diễn, Ban nội dung diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã năm 2018.

Việc diễn tập góp phần nâng cao ý thức phòng chống thiên tai trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo chỉ đạo, năm nay UBND huyện chọn xã Đào Viên triển khai thực hành diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chọn xã Phượng Mao thực hành kiểm tra nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ. Thời gian thực hành diễn tập và kiểm tra huy động lực lượng xong trước ngày 05 tháng 8/2018. Việc tổ chức diễn tập nhằm đánh giá công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, công tác tham mưu, phối hợp hiệp đồng của các ban, ngành, đoàn thể, khả năng huy động lực lượng phương tiện và xử trí một số tình huống lụt bão, rút ra được bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức chuẩn bị phòng chống thiên tai, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình hiện nay, bảo đảm tiết kiệm, không phô trương hình thức, không làm ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính trị khác và tư tưởng của nhân dân. Thông qua diễn tập tiếp tục điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, sẵn sàng đối phó có hiệu quả khi thiên tai xảy ra.

Yêu cầu đặt ra đối với quá trình diễn tập là làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập chặt chẽ và thực hành diễn tập theo đúng ý định, sát với tình hình thực tế của địa phương, đạt hiệu quả thiết thực. Đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, quá trình diễn tập phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, trang thiêt bị và các phương tiện tham gia. Nội dung diễn tập gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thực hiện lệnh báo động số 2, kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật chất phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó vấn đề huấn luyện 1 là thực hiện lệnh báo động số 2 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện. Vấn đề huấn luyện 2 là kiểm tra công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Vấn đề huấn luyện 3 là triển khai nhiệm vụ cho các ban ngành đoàn thể.

Giai đoạn 2: Thực hiện lệnh báo động số 3, xử lý tình huống. Vấn đề huấn luyện là thực hành xử lý tình huống tại thực địa bao gồm việc xử lý các mạch đùn, sủi ở ao, hồ; chống tràn cục bộ qua đê và thực hành sơ tán nhân dân.

Thời gian diễn tập từ ngày 01 - 02/8/2018, địa điểm tại hội trường UBND xã Đào Viên và ngoài thực địa.

Kiểm tra công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Phượng Mao tại UBND xã Phượng Mao.

Trong thời gian diễn tập, các lực lượng tham gia diễn tập phải chấp hành nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân.

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND huyện và Ban chỉ đạo diễn tập xây dựng kế hoạch diễn tập. Ban chỉ đạo, ban đạo diễn, ban nội dung và các thành phần tham gia diễn tập thông qua kế hoạch diễn tập với UBND huyện và chỉ đạo xã Đào Viên, Phượng Mao chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật chất, phương tiện đảm bảo cho cuộc diễn tập thành công tốt đẹp./.

Duy Cảnh